Základní umělecká škola Horažďovice

láska ke všem uměním spojuje nás v jeden tým

výtvarný obor

Máš rád výtvarku ?

Baví tě malovat, modelovat, lepit, vymýšlet vynálezy ?

Chceš poznat ještě něco nového a najít si kamarády, kteří mají stejné zájmy ?

Tak přijď mezi nás. Těšíme se na Tebe.

Žáci si u nás osvojují základní techniky kresby (kresba tužkou, pastelkami, fixami, tuší, rudkou i uhlem,olejovými,voskovými i suchými pastely), malby (malba vodovými a temperovými barvami, akvarel,akrylové barvy), grafiky ( linoryt, papírotisk,tisk z koláže) a techniky plastické a prostorové tvorby (keramika,sádra,dřevo, tvarování umělých i přírodních materiálů). Tyto základní techniky děti využívají v kombinovaných technikách (koláž, asambláž, tiskátka, frotáž, šablony..). Učí se nejrozmanitějším dekorativním činnostem. Žáci se seznamují se všemi dostupnými výtvarnými technikami: např.šperkařství, textilní tvorba,vitráž, drátenictví, fotografie, animace, písmo, kaligrafie… Tvoříme v ateliéru ZUŠ i v plenéru pod širým nebem. Škola vlastní keramickou pec a grafický lis. 

 Prohlížíme si knížky o umění, povídáme o umělcích a jejich díle, diskutujeme. Navštěvujeme zajímavé výstavy a zveme hosty zabývající se uměním k nám do ZUŠ s prezentací své tvorby nebo s výtvarným programem. Žáci celoročně představují své práce v prostorách školy a na výstavách.

Každý hledá a rozvíjí svůj vlastní osobitý výtvarný názor. A skrze svou vlastní tvorbu a umění poznává sám sebe i druhé i svět okolo…

Rozvíjíme výtvarné cítění, myšlení a tvořivost dětí. Podporujeme spolupráci ve skupině a respekt.

Připravujeme děti na talentové zkoušky na střední i vysoké umělecké školy.

Rozvrh hodin : úterý a středa : 1.skupina   14:00 – 16:15 hodin

2.skupina  16:25 – 18:40 hodin

 

Vyučující : Mgr.Renata Šlechtová        e-mail: renata.hecht@seznam.cz

AKTUÁLNĚ  :

Srdečně zveme na naši letní výstavu do Dožic

 
 
Pár fotek z výtvarky 2023/2024

 

 
28. a 29.května 2024 nás navštívila paní archeoložka z muzea ve Strakonicích Mgr. Jana Králová
Přinesla dětem ukázat kopie artefaktů i originální předměty, aby jim přiblížila období staršího a mladšího Pravěku.

Společně jsme se přenesli do doby lovců mamutů. Paní Králová poutavě hovořila o tom, jaké nástroje používali, jestli znali umění, co jedli a kde bydleli. A co se stalo, když led a sníh ustoupil. Jak žili první zemědělci a jaká zvířata si ochočili. Jak se proměnila lidská společnost s využitím kovů. Také co obnáší povolání archeologa.

Na závěr děti společně vytvořily pravěkou malbu a kreslily artefakty.

Na památku si odnesly odlitek Věstonické venuše.

7.května 2024 jsme vyrazili na výlet za uměním do Prahy. Navštívili jsme Národní galerii Veletržní palác, kde jsme absolvovali výtvarný program s lektorkami a prohlédli si výstavy. Poté jsme prožili současné moderní umění v Lumia Galerii .

Pár  fotek z vernisáže naší výstavy a vystavená díla :

Zde se můžete podívat na poslední animaci našeho absolventa 14letého Jindřicha Šlechty :

Srdečně všechny zveme na závěrečnou výstavu a absolventskou výstavu našich výtvarníků do muzea v Horažďovicích.

 

V sobotu 23.3.2024 proběhla v sýpce na Klenové vernisáž 19. ročníku přehlídky výtvarných oborů ZUŠ Plzeňského kraje „Cesta 2024“, kde se prezentoval také náš výtvarný obor. Výstava potrvá do 26.5.2024.

Kristýnka Kučerová 6let získala ocenění za svůj obrázek ve výtvarné soutěži „Děti malují pro konto bariéry“ na téma „Inspirace literárním dílem“ a  Samuel Kočiš 13let za svou grafiku Horažďovic na téma „Architektura“ . Jejich obrázky se stanou součástí charitativního kalendáře.   Moc gratulujeme !!!

 

V září 2023 jsme se účastnili „Dne se starými řemesly“ v Městském muzeu v Horažďovicích a na „Zahradní party“ v Mateřské škole Na paloučku v Horažďovicích jsme měli výtvarný workshop pro malé i velké zájemce

Naši žáci se na jaře zúčastnili výtvarné soutěže České kartografické společnosti na téma „Mapa mého budoucího světa“ :

Ondřej Šlechta získal 3.místo v kategorii 9-12 let                                                                                                                                                                    jeho obrázek byl vybrán pro reprezentaci České Republiky v  mezinárodním kole soutěže v Kapském Městě (JAR)

Jindřich Šlechta obsadil 3.místo v kategorii 13-15 let

 

Ve výtvarné soutěži Městské knihovny Horažďovice obsadily Michaela Chalupná a Eliška Bláhová 3.místo.

 

Pár fotek z výtvarky 2022/2023

Filmy vzniklé 2. 5. 2023 na Animánii najdete zde:

Animujeme moderní pohádky – stažení

Abstrakce – stažení

 

Výsledky výtvarné soutěže na téma „Když se řekne ZUŠ…“ vyhlášené v rámci oslav 70.výročí naší školy

1.kategorie   –   1.místo  Kristýna Kučerová  5let

                           2.místo   Pavlína Soukupová  7let

                           3.místo  Adriana Járová  7let

 

2.kategorie  –  1.místo  Vojtěch Špejchlík  8let

                          2.místo  Magdaléna Stružinská  8let

                          3.místo  Judita Charyparová  11let

 

3.kategorie   –  1.místo   Žofie Salvová  15let

                           2.místo  Jindřich Šlechta  13let

                           3.místo  Nina Vilhelmová  13let

 

4.kategorie  –  dospělí  –  1.místo  Naděžda Polenová 

 

 

Žáci se zúčastnili soutěže Městské knihovny Horažďovice na téma „Můj kostičkový svět“ a obsadili tato místa:  

Děti do 6let:  1.místo  Adriana Klepsová, 2.místo  Kristýna Kučerová,  3.místo  Pavlína Soukupová

Děti 6-9let:  1.místo  Elena Přerostová, 2.místo  Klára Volfová,  3.místo Magdaléna Stružinská

Děti 10-15let:  1.místo  Nina Vilhelmová, 2.místo  Dominik Klepsa, 3.místo  Jan Lukeš a Veronika Purschová, 4.místo  Jakub Kováč

Obrázky všech dětí, kteří soutěžili, si můžete prohlédnout na dětském oddělení knihovny.

Pár fotek z výtvarky 2021/2022

Ve středu 8.6.2022 jsme jeli na výlet na hrad Klenová. Prohlídli jsme si výstavu nejlepších dětských prací ZUŠ v Plzeňském kraji a výstavu sochaře Jana Hendrycha. Děti tvořily s animátorkou při výtvarném programu. Prošli jsme si celý komplex s průvodkyní. Měli jsme čas i zachytit kresbou zajímavá díla a zákoutí Klenové. Počasí přálo a výprava se vydařila.

 

Dne 17.9.2021 jsme navštívili „Den se starými řemesly“ vrámci „Dnů evropského dědictví“ v Městském muzeu v Horažďovicích. Děti si vyzkoušely zpracování dřeva i kamene, sklomalbu, práci s vlnou a látkou, plstění, krajku. Pár fotek z akce :

Dne 16.6.2021 nás navštívila Animánie Plzeň s celodenním výtvarným programem, během kterého byli žáci seznámeni s tvorbou animovaného filmu a společně vytvořili dva filmy. Ke shlédnutí na  youtube (viz odkazy níže) či na https://media.festival-animanie.cz:5001/sharing/oiYLkJXUJ

           Pár fotek pro ilustraci :

 

Žáci se zúčastnili online výtvarné soutěže zušek, kterou pořádala ZUŠ Kralovice. Jindřich Šlechta získal 1.místo ve své věkové kategorii a Žofie Salvová 15. místo ve své kategorii. Moc gratulujeme.

Pár fotek z tvorby 2019/2020

 

Nemůžeme být spolu, ale nic nám nezabrání tvořit doma. Někdo maluje, někdo kreslí, fotí, někdo staví domečky pro dubánky a někdo šije roušky… Děti se také zapojily do projektu Úsměv do schránky od neziskové organizace Mise naděje a tvoří pohlednice pro seniory.

Žáci výtvarného oboru se zúčastnily výtvarné soutěže “ Ilustrujeme pohádky Boženy Němcové „, kterou pořádala Městská knihovna v Horažďovicích. 98 dětí vytvořilo 102 obrázků. A už známe vítěze z našich řad :

děti do 6 let : 3.místo Vlastík Král

7-9 let : 1. místo Alžběta Stružinská, 2. místo Dominik Klepsa, 3.místo Toník Šuba a Barbora Turková, 4.místo Adéla Niklová a Iva Rašková

10-12 let : 1. místo Žofie Salvová, 2.místo Samuel Kočič a Anna Listopadová, 3.místo Daniela Ballonová a Kateřina Saláková a Magdaléna    Toningerová

13-15 let : 2.místo Pavlína Buriánková a Adéla Soukupová, 3.místo Eliška Buriánková

Pár fotek z tvorby 2018/2019

Obrázek Jindřicha Šlechty vyhrál ve Výtvarné soutěži Dětské mapy Barbary Petchenik 1.místo a putuje do japonského Tokia do mezinárodního kola soutěže. K vidění také bude na kartografické konferenci v Praze v září 2019. Moc gratulujeme !

            

Vyhodnocení výtvarné soutěže Městské knihovny Horažďovice „Z truhly našich prababiček“ :

Žáci naší školy obsadili tato místa : V kategorii 6-10 let 1.místo Adéla Bergerová a 2.místo Jindřich Šlechta.

V kategorii 10-15 let 1.místo Jan Schoř, 2.místo Kateřina Turková, 3.místo Eva Rašková, 4.místo Filip Kolář a 5. místo Žofie Salvová.

Moc gratulujeme.

7.listopadu 2018 nás navštívila Animánie z Plzně. Žáci se seznámily s technikami vzniku animovaného filmu a vytvořily dva krátké filmy. Malé děti se inspirovaly „Zahradou “ J.Trnky a větší děti tvořily videoklip.  Moc nás to všechny bavilo.

Ve čtvtek 25.10. a 1.11.2018 jsme navštívili předškoláčky v Mateřské škole Na paloučku v Horažďovicích a tvořili jsme s nimi obrázky grafickou technikou papírotisku. Bylo to pro ně nové a dobrodružné a vznikly moc vydařené obrázky, které dostanou rodiče dětí a také budou zarámované zdobit prostory školky.

26.září 2018 jsme byli pozváni na Zahradní party do MŠ Na paloučku v Horažďovicích. Tvořili jsme zapichovátka a kreslili velkoformátové obrazy s dětmi i rodiči v našich výtvarných dílnách.

Starší žáci byli osloveni, aby pomalovali loděnici, která bude sloužit pro členy nově založeného Klubu vodáckých aktivit Domu dětí a mládeže. Jak to dopadlo, můžete posoudit sami při procházce po břehu řeky Otavy, za bazénem.

V červnu se žáci účastnili XXVIII.ročníku dětské výtvarné soutěže, která je součástí projektu „Děti malují pro konto bariéry“. Vybrané obrázky budou využity pro tvorbu stolního kalendáře pro rok 2020 a výnos z prodeje poslouží na nákup školních pomůcek pro děti s postižením. Naše papírotisky na téma „Moje oblíbená pohádka“ získaly :

1.místo v kategorii 6-10 let : kolektiv ZUŠ : Adéla Bergerová, Kateřina Saláková, Jindřich Šlechta a Kateřina Turková

Pár fotek z tvorby v 2017/2018

  29.května 2018 jsme podnikli výlet do Českého Krumlova

Navštívili jsme Kláštery Český Krumlov – interaktivní expozici, výukový program s vyráběním drobných dárků.      Po odpočinku v parku u kláštera jsme si prohlídli zámek a město a po zmrzlině nás čekalo Egon Schiele art centrum, kde jsme obdivovali několik výstav pod názvem „Pohled ženy“ : M. Blaboliová, M.Rajnišová, Toybox, A.Macová, E.Išková Prokopcová a stálou výstavu E.Schieleho.

 

Johana Lišková a Jindřich Šlechta získali čestná uznání na 46.ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2018

Výtvarná soutěž „Zvířata – zrcadla lidí“

Žáci se zúčastnili soutěže Městské knihovny v Horažďovicích a obsadili tato místa:

1.místo  Kateřina Saláková

2.místo  Eliška Dejlová

3.místo  Magdaléna Machková

4.místo  Magdaléna Toningerová

6.místo  Eliška Rýdlová

Všechny obrázky jsou k vidění v knihovně na oddělení pro děti a mládež a postupují do krajského kola soutěžě. Gratulujeme.

Adéla Vosková získala 3.místo ve výtvarné soutěži „Podmořský svět očima dětí“,

která proběhla v rámci Mezinárodního festivalu potápěčské fotografie, filmu a dětské výtvarné tvorby PAF Tachov.

Přijďte se podívat na velikonoční strom na náměstí v Horažďovicích. Zdobí ho vejce vytvořená našimi žáky.

XXVIII.ročník dětské výtvarné soutěže, která je součástí projektu „Děti malují pro Konto Bariéry“

Nejlepší práce se využijí pro tvorbu stolního kalendáře na rok 2020 a výnosem z jeho prodeje budou uhrazeny školní pomůcky pro děti s postižením.

3.místo v této soutěži získal Jindřich Šlechta                  

Výtvarná soutěž „Zaostřeno na toleranci“

Žáci se zúčastnili soutěže Městské knihovny v Horažďovicích a obsadili tato místa:

1.místo  Magdaléna Machková

2.místo  Jindřich Šlechta

3.místo  Jacob Furlong

4.místo  Lucie Poskočilová

5.místo  Kateřina Turková

Všechny obrázky jsou k vidění v knihovně na oddělení pro děti a mládež. Gratulujeme.