Základní umělecká škola Horažďovice

láska ke všem uměním spojuje nás v jeden tým

výtvarný obor

Náš obor se obrací k dětem, kteří projevují zájem o výtvarné vzdělávání. Rozvíjí jejich výtvarné cítění, myšlení a tvořivost. Podporuje spolupráci ve skupině, vzájemnou pomoc, podporu a respekt.

Žáci si osvojují základní techniky kresby (kresba tužkou, pastelkami,fixami, perem a dřívkem s tuší, kresba rudkou i uhlem,olejovými,voskovými i suchými pastely), malby (malba vodovými a temperovými barvami, akvarel,akrylové barvy, kombinované techniky s kresbou), grafiky (techniky tisku z výšky, z plochy – linoryt, papírotisk,tisk z koláže) a techniky plastické a prostorové tvorby (keramická tvorba,sádra,dřevo, tvarování umělých i přírodních materiálů). Škola vlastní keramickou pec a grafický lis. Tyto základní techniky děti využívají v kombinovaných technikách (koláž, asambláž, tiskátka, frotáž, šablony..). Učí se nejrozmanitějším dekorativním činnostem. Žáci se seznamují se všemi dostupnými výtvarnými technikami: např.šperkařství, textilní tvorba,vitráž, drátenictví, fotografie, animace, písmo, kaligrafie a moderním výtvarným uměním jako je land art,happening,performance. Tvoříme v ateliéru ZUŠ i v plenéru pod širým nebem. 

Ruku v ruce s praktickým vyučováním jde i vzdělávání teoretické a historické. Navštěvujeme zajímavé výstavy, galerie a zveme hosty zabývající se uměním k nám do ZUŠ s prezentací své tvorby nebo s výtvarným programem.   Spolupracujeme s ostatními uměleckými obory na společných projektech – dekorace pro koncerty, akce pro mateřské školy, plakáty, pozvánky, transparenty. Žáci celoročně představují své práce v prostorách školy a na výstavách.                                                                         

Každý hledá a rozvíjí svůj vlastní osobitý výtvarný názor. A skrze svou vlastní tvorbu a umění poznává sám sebe i druhé i svět okolo… Důležité jsou základy řemesla, protože každé kvalitní umění začíná jeho dovedností a znalostí.                                                   

Rozvrh hodin : úterý a středa : 1.skupina   14:00 – 16:15 hodin

                                          2.skupina  16:25 – 18:40 hodin

Přípravný ročník ( od 5 let ) má 2 vyučovací hodiny a 1.-7.ročník  má 3  vyučovací hodiny.                                                                                                      

Vyučující : Mgr.Renata Šlechtová        e-mail: renata.hecht@seznam.cz

 

Aktuálně :

Výtvarná soutěž „Zaostřeno na toleranci“

Žáci se zúčastnili soutěže Městské knihovny v Horažďovicích a obsadili tato místa:

1.místo  Magdaléna Machková

2.místo  Jindřich Šlechta

3.místo  Jacob Furlong

4.místo  Lucie Poskočilová

5.místo  Kateřina Turková

Všechny obrázky jsou k vidění v knihovně na oddělení pro děti a mládež. Gratulujeme.