Základní umělecká škola Horažďovice

láska ke všem uměním spojuje nás v jeden tým

výtvarný obor

Máš rád výtvarku ?

Baví tě malovat, modelovat, lepit, vymýšlet vynálezy ?

Chceš poznat ještě něco nového a najít si kamarády, kteří mají stejné zájmy ?

Tak přijď mezi nás. Těšíme se na Tebe.

Žáci si u nás osvojují základní techniky kresby (kresba tužkou, pastelkami, fixami, tuší, rudkou i uhlem,olejovými,voskovými i suchými pastely), malby (malba vodovými a temperovými barvami, akvarel,akrylové barvy), grafiky ( linoryt, papírotisk,tisk z koláže) a techniky plastické a prostorové tvorby (keramika,sádra,dřevo, tvarování umělých i přírodních materiálů). Tyto základní techniky děti využívají v kombinovaných technikách (koláž, asambláž, tiskátka, frotáž, šablony..). Učí se nejrozmanitějším dekorativním činnostem. Žáci se seznamují se všemi dostupnými výtvarnými technikami: např.šperkařství, textilní tvorba,vitráž, drátenictví, fotografie, animace, písmo, kaligrafie… Tvoříme v ateliéru ZUŠ i v plenéru pod širým nebem. Škola vlastní keramickou pec a grafický lis. 

 Prohlížíme si knížky o umění, povídáme o umělcích a jejich díle, diskutujeme. Navštěvujeme zajímavé výstavy a zveme hosty zabývající se uměním k nám do ZUŠ s prezentací své tvorby nebo s výtvarným programem. Žáci celoročně představují své práce v prostorách školy a na výstavách.

Každý hledá a rozvíjí svůj vlastní osobitý výtvarný názor. A skrze svou vlastní tvorbu a umění poznává sám sebe i druhé i svět okolo…

Rozvíjíme výtvarné cítění, myšlení a tvořivost dětí. Podporujeme spolupráci ve skupině a respekt.

Připravujeme děti na talentové zkoušky na střední i vysoké umělecké školy.

Rozvrh hodin : úterý a středa : 1.skupina   14:00 – 16:15 hodin

2.skupina  16:25 – 18:40 hodin

Přípravný ročník ve čtvrtek 13:30 – 15 hodin

Vyučující : Mgr.Renata Šlechtová        e-mail: renata.hecht@seznam.cz

AKTUÁLNĚ  :

Samuel Kočiš zvítězil se svou grafikou Horažďovic ve výtvarné soutěži „Děti malují pro Konto Bariéry“ a jeho obrázek se stane součástí charitativního kalendáře.   Moc gratulujeme!

V září 2023 jsme se účastnili „Dne se starými řemesly“ v Městském muzeu v Horažďovicích a na „Zahradní party“ v Mateřské škole Na paloučku v Horažďovicích jsme měli výtvarný workshop pro malé i velké zájemce

Naši žáci se na jaře zúčastnili výtvarné soutěže České kartografické společnosti na téma „Mapa mého budoucího světa“ :

Ondřej Šlechta získal 3.místo v kategorii 9-12 let                                                                                                                                                                    jeho obrázek byl vybrán pro reprezentaci České Republiky v  mezinárodním kole soutěže v Kapském Městě (JAR)

Jindřich Šlechta obsadil 3.místo v kategorii 13-15 let

 

Ve výtvarné soutěži Městské knihovny Horažďovice obsadily Michaela Chalupná a Eliška Bláhová 3.místo.

 

Pár fotek z výtvarky 2022/2023

Filmy vzniklé 2. 5. 2023 na Animánii najdete zde:

Animujeme moderní pohádky – stažení

Abstrakce – stažení

 

Výsledky výtvarné soutěže na téma „Když se řekne ZUŠ…“ vyhlášené v rámci oslav 70.výročí naší školy

1.kategorie   –   1.místo  Kristýna Kučerová  5let

                           2.místo   Pavlína Soukupová  7let

                           3.místo  Adriana Járová  7let

 

2.kategorie  –  1.místo  Vojtěch Špejchlík  8let

                          2.místo  Magdaléna Stružinská  8let

                          3.místo  Judita Charyparová  11let

 

3.kategorie   –  1.místo   Žofie Salvová  15let

                           2.místo  Jindřich Šlechta  13let

                           3.místo  Nina Vilhelmová  13let

 

4.kategorie  –  dospělí  –  1.místo  Naděžda Polenová 

 

 

Žáci se zúčastnili soutěže Městské knihovny Horažďovice na téma „Můj kostičkový svět“ a obsadili tato místa:  

Děti do 6let:  1.místo  Adriana Klepsová, 2.místo  Kristýna Kučerová,  3.místo  Pavlína Soukupová

Děti 6-9let:  1.místo  Elena Přerostová, 2.místo  Klára Volfová,  3.místo Magdaléna Stružinská

Děti 10-15let:  1.místo  Nina Vilhelmová, 2.místo  Dominik Klepsa, 3.místo  Jan Lukeš a Veronika Purschová, 4.místo  Jakub Kováč

Obrázky všech dětí, kteří soutěžili, si můžete prohlédnout na dětském oddělení knihovny.

Pár fotek z výtvarky 2021/2022

Ve středu 8.6.2022 jsme jeli na výlet na hrad Klenová. Prohlídli jsme si výstavu nejlepších dětských prací ZUŠ v Plzeňském kraji a výstavu sochaře Jana Hendrycha. Děti tvořily s animátorkou při výtvarném programu. Prošli jsme si celý komplex s průvodkyní. Měli jsme čas i zachytit kresbou zajímavá díla a zákoutí Klenové. Počasí přálo a výprava se vydařila.

 

Dne 17.9.2021 jsme navštívili „Den se starými řemesly“ vrámci „Dnů evropského dědictví“ v Městském muzeu v Horažďovicích. Děti si vyzkoušely zpracování dřeva i kamene, sklomalbu, práci s vlnou a látkou, plstění, krajku. Pár fotek z akce :

Dne 16.6.2021 nás navštívila Animánie Plzeň s celodenním výtvarným programem, během kterého byli žáci seznámeni s tvorbou animovaného filmu a společně vytvořili dva filmy. Ke shlédnutí na  youtube (viz odkazy níže) či na https://media.festival-animanie.cz:5001/sharing/oiYLkJXUJ

           Pár fotek pro ilustraci :

 

Žáci se zúčastnili online výtvarné soutěže zušek, kterou pořádala ZUŠ Kralovice. Jindřich Šlechta získal 1.místo ve své věkové kategorii a Žofie Salvová 15. místo ve své kategorii. Moc gratulujeme.

Pár fotek z tvorby 2019/2020

 

Nemůžeme být spolu, ale nic nám nezabrání tvořit doma. Někdo maluje, někdo kreslí, fotí, někdo staví domečky pro dubánky a někdo šije roušky… Děti se také zapojily do projektu Úsměv do schránky od neziskové organizace Mise naděje a tvoří pohlednice pro seniory.

Žáci výtvarného oboru se zúčastnily výtvarné soutěže “ Ilustrujeme pohádky Boženy Němcové „, kterou pořádala Městská knihovna v Horažďovicích. 98 dětí vytvořilo 102 obrázků. A už známe vítěze z našich řad :

děti do 6 let : 3.místo Vlastík Král

7-9 let : 1. místo Alžběta Stružinská, 2. místo Dominik Klepsa, 3.místo Toník Šuba a Barbora Turková, 4.místo Adéla Niklová a Iva Rašková

10-12 let : 1. místo Žofie Salvová, 2.místo Samuel Kočič a Anna Listopadová, 3.místo Daniela Ballonová a Kateřina Saláková a Magdaléna    Toningerová

13-15 let : 2.místo Pavlína Buriánková a Adéla Soukupová, 3.místo Eliška Buriánková

Pár fotek z tvorby 2018/2019

Obrázek Jindřicha Šlechty vyhrál ve Výtvarné soutěži Dětské mapy Barbary Petchenik 1.místo a putuje do japonského Tokia do mezinárodního kola soutěže. K vidění také bude na kartografické konferenci v Praze v září 2019. Moc gratulujeme !

            

Vyhodnocení výtvarné soutěže Městské knihovny Horažďovice „Z truhly našich prababiček“ :

Žáci naší školy obsadili tato místa : V kategorii 6-10 let 1.místo Adéla Bergerová a 2.místo Jindřich Šlechta.

V kategorii 10-15 let 1.místo Jan Schoř, 2.místo Kateřina Turková, 3.místo Eva Rašková, 4.místo Filip Kolář a 5. místo Žofie Salvová.

Moc gratulujeme.

7.listopadu 2018 nás navštívila Animánie z Plzně. Žáci se seznámily s technikami vzniku animovaného filmu a vytvořily dva krátké filmy. Malé děti se inspirovaly „Zahradou “ J.Trnky a větší děti tvořily videoklip.  Moc nás to všechny bavilo.

Ve čtvtek 25.10. a 1.11.2018 jsme navštívili předškoláčky v Mateřské škole Na paloučku v Horažďovicích a tvořili jsme s nimi obrázky grafickou technikou papírotisku. Bylo to pro ně nové a dobrodružné a vznikly moc vydařené obrázky, které dostanou rodiče dětí a také budou zarámované zdobit prostory školky.

26.září 2018 jsme byli pozváni na Zahradní party do MŠ Na paloučku v Horažďovicích. Tvořili jsme zapichovátka a kreslili velkoformátové obrazy s dětmi i rodiči v našich výtvarných dílnách.

Starší žáci byli osloveni, aby pomalovali loděnici, která bude sloužit pro členy nově založeného Klubu vodáckých aktivit Domu dětí a mládeže. Jak to dopadlo, můžete posoudit sami při procházce po břehu řeky Otavy, za bazénem.

V červnu se žáci účastnili XXVIII.ročníku dětské výtvarné soutěže, která je součástí projektu „Děti malují pro konto bariéry“. Vybrané obrázky budou využity pro tvorbu stolního kalendáře pro rok 2020 a výnos z prodeje poslouží na nákup školních pomůcek pro děti s postižením. Naše papírotisky na téma „Moje oblíbená pohádka“ získaly :

1.místo v kategorii 6-10 let : kolektiv ZUŠ : Adéla Bergerová, Kateřina Saláková, Jindřich Šlechta a Kateřina Turková

Pár fotek z tvorby v 2017/2018

  29.května 2018 jsme podnikli výlet do Českého Krumlova

Navštívili jsme Kláštery Český Krumlov – interaktivní expozici, výukový program s vyráběním drobných dárků.      Po odpočinku v parku u kláštera jsme si prohlídli zámek a město a po zmrzlině nás čekalo Egon Schiele art centrum, kde jsme obdivovali několik výstav pod názvem „Pohled ženy“ : M. Blaboliová, M.Rajnišová, Toybox, A.Macová, E.Išková Prokopcová a stálou výstavu E.Schieleho.

 

Johana Lišková a Jindřich Šlechta získali čestná uznání na 46.ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2018

Výtvarná soutěž „Zvířata – zrcadla lidí“

Žáci se zúčastnili soutěže Městské knihovny v Horažďovicích a obsadili tato místa:

1.místo  Kateřina Saláková

2.místo  Eliška Dejlová

3.místo  Magdaléna Machková

4.místo  Magdaléna Toningerová

6.místo  Eliška Rýdlová

Všechny obrázky jsou k vidění v knihovně na oddělení pro děti a mládež a postupují do krajského kola soutěžě. Gratulujeme.

Adéla Vosková získala 3.místo ve výtvarné soutěži „Podmořský svět očima dětí“,

která proběhla v rámci Mezinárodního festivalu potápěčské fotografie, filmu a dětské výtvarné tvorby PAF Tachov.

Přijďte se podívat na velikonoční strom na náměstí v Horažďovicích. Zdobí ho vejce vytvořená našimi žáky.

XXVIII.ročník dětské výtvarné soutěže, která je součástí projektu „Děti malují pro Konto Bariéry“

Nejlepší práce se využijí pro tvorbu stolního kalendáře na rok 2020 a výnosem z jeho prodeje budou uhrazeny školní pomůcky pro děti s postižením.

3.místo v této soutěži získal Jindřich Šlechta                  

Výtvarná soutěž „Zaostřeno na toleranci“

Žáci se zúčastnili soutěže Městské knihovny v Horažďovicích a obsadili tato místa:

1.místo  Magdaléna Machková

2.místo  Jindřich Šlechta

3.místo  Jacob Furlong

4.místo  Lucie Poskočilová

5.místo  Kateřina Turková

Všechny obrázky jsou k vidění v knihovně na oddělení pro děti a mládež. Gratulujeme.