Základní umělecká škola Horažďovice

láska ke všem uměním spojuje nás v jeden tým

výtvarný obor

Náš obor se obrací k dětem, kteří projevují zájem o výtvarné vzdělávání. Rozvíjí jejich výtvarné cítění, myšlení a tvořivost. Podporuje spolupráci ve skupině, vzájemnou pomoc, podporu a respekt.

Žáci si osvojují základní techniky kresby (kresba tužkou, pastelkami,fixami, perem a dřívkem s tuší, kresba rudkou i uhlem,olejovými,voskovými i suchými pastely), malby (malba vodovými a temperovými barvami, akvarel,akrylové barvy, kombinované techniky s kresbou), grafiky (techniky tisku z výšky, z plochy – linoryt, papírotisk,tisk z koláže) a techniky plastické a prostorové tvorby (keramická tvorba,sádra,dřevo, tvarování umělých i přírodních materiálů). Škola vlastní keramickou pec a grafický lis. Tyto základní techniky děti využívají v kombinovaných technikách (koláž, asambláž, tiskátka, frotáž, šablony..). Učí se nejrozmanitějším dekorativním činnostem. Žáci se seznamují se všemi dostupnými výtvarnými technikami: např.šperkařství, textilní tvorba,vitráž, drátenictví, fotografie, animace, písmo, kaligrafie a moderním výtvarným uměním jako je land art,happening,performance. Tvoříme v ateliéru ZUŠ i v plenéru pod širým nebem. 

Ruku v ruce s praktickým vyučováním jde i vzdělávání teoretické a historické. Navštěvujeme zajímavé výstavy, galerie a zveme hosty zabývající se uměním k nám do ZUŠ s prezentací své tvorby nebo s výtvarným programem.   Spolupracujeme s ostatními uměleckými obory na společných projektech – dekorace pro koncerty, akce pro mateřské školy, plakáty, pozvánky, transparenty. Žáci celoročně představují své práce v prostorách školy a na výstavách.                                                                         

Každý hledá a rozvíjí svůj vlastní osobitý výtvarný názor. A skrze svou vlastní tvorbu a umění poznává sám sebe i druhé i svět okolo… Důležité jsou základy řemesla, protože každé kvalitní umění začíná jeho dovedností a znalostí.                                                   

Rozvrh hodin : úterý a středa : 1.skupina   14:00 – 16:15 hodin

                                          2.skupina  16:25 – 18:40 hodin

Přípravný ročník ( od 5 let ) má 2 vyučovací hodiny a 1.-7.ročník  má 3  vyučovací hodiny.                                                                                                      

Vyučující : Mgr.Renata Šlechtová        e-mail: renata.hecht@seznam.cz

 

AKTUÁLNĚ  :

Obrázek Jindřicha Šlechty vyhrál ve Výtvarné soutěži Dětské mapy Barbary Petchenik 1.místo a putuje do japonského Tokia do mezinárodního kola soutěže. K vidění také bude na kartografické konferenci v Praze v září 2019. Moc gratulujeme !

Srdečně Vás všechny zveme na naši závěrečnou a absolventskou výstavu do Městské galerie v muzeu a také na tématickou výstavu do kostelní věže v Horažďovicích.

 

            

Vyhodnocení výtvarné soutěže Městské knihovny Horažďovice „Z truhly našich prababiček“ :

Žáci naší školy obsadili tato místa : V kategorii 6-10 let 1.místo Adéla Bergerová a 2.místo Jindřich Šlechta.

V kategorii 10-15 let 1.místo Jan Schoř, 2.místo Kateřina Turková, 3.místo Eva Rašková, 4.místo Filip Kolář a 5. místo Žofie Salvová.

Moc gratulujeme.

 

7.listopadu 2018 nás navštívila Animánie z Plzně. Žáci se seznámily s technikami vzniku animovaného filmu a vytvořily dva krátké filmy. Malé děti se inspirovaly „Zahradou “ J.Trnky a větší děti tvořily videoklip.  Již brzy si je zde budete moci prohlédnout. Zatím jsou k vidění na facebooku školy. Moc nás to všechny bavilo.

 

 

Ve čtvtek 25.10. a 1.11.2018 jsme navštívili předškoláčky v Mateřské škole Na paloučku v Horažďovicích a tvořili jsme s nimi obrázky grafickou technikou papírotisku. Bylo to pro ně nové a dobrodružné a vznikly moc vydařené obrázky, které dostanou rodiče dětí a také budou zarámované zdobit prostory školky.

26.září 2018 jsme byli pozváni na Zahradní party do MŠ Na paloučku v Horažďovicích. Tvořili jsme zapichovátka a kreslili velkoformátové obrazy s dětmi i rodiči v našich výtvarných dílnách.

Starší žáci byli osloveni, aby pomalovali loděnici, která bude sloužit pro členy nově založeného Klubu vodáckých aktivit Domu dětí a mládeže. Jak to dopadlo, můžete posoudit sami při procházce po břehu řeky Otavy, za bazénem.

 

V červnu se žáci účastnili XXVIII.ročníku dětské výtvarné soutěže, která je součástí projektu „Děti malují pro konto bariéry“. Vybrané obrázky budou využity pro tvorbu stolního kalendáře pro rok 2020 a výnos z prodeje poslouží na nákup školních pomůcek pro děti s postižením. Naše papírotisky na téma „Moje oblíbená pohádka“ získaly :

1.místo v kategorii 6-10 let : kolektiv ZUŠ : Adéla Bergerová, Kateřina Saláková, Jindřich Šlechta a Kateřina Turková

 

 

Pár fotek z tvorby v 2017/2018

  29.května 2018 jsme podnikli výlet do Českého Krumlova      

 

 Navštívili jsme Kláštery Český Krumlov – interaktivní expozici, výukový program s vyráběním drobných dárků.      Po odpočinku v parku u kláštera jsme si prohlídli zámek a město a po zmrzlině nás čekalo Egon Schiele art centrum, kde jsme obdivovali několik výstav pod názvem „Pohled ženy“ : M. Blaboliová, M.Rajnišová, Toybox, A.Macová, E.Išková Prokopcová a stálou výstavu E.Schieleho.                                                                                                                                                       

 

 

Srdečně zveme na naší výstavu

 

Johana Lišková a Jindřich Šlechta získali čestná uznání na 46.ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2018

 

Výtvarná soutěž „Zvířata – zrcadla lidí“

Žáci se zúčastnili soutěže Městské knihovny v Horažďovicích a obsadili tato místa:

1.místo  Kateřina Saláková

2.místo  Eliška Dejlová

3.místo  Magdaléna Machková

4.místo  Magdaléna Toningerová

6.místo  Eliška Rýdlová

Všechny obrázky jsou k vidění v knihovně na oddělení pro děti a mládež a postupují do krajského kola soutěžě. Gratulujeme.

 

Adéla Vosková získala 3.místo ve výtvarné soutěži „Podmořský svět očima dětí“,

která proběhla v rámci Mezinárodního festivalu potápěčské fotografie, filmu a dětské výtvarné tvorby PAF Tachov.

 

Přijďte se podívat na velikonoční strom na náměstí v Horažďovicích. Zdobí ho vejce vytvořená našimi žáky.

 

XXVIII.ročník dětské výtvarné soutěže, která je součástí projektu „Děti malují pro Konto Bariéry“

Nejlepší práce se využijí pro tvorbu stolního kalendáře na rok 2020 a výnosem z jeho prodeje budou uhrazeny školní pomůcky pro děti s postižením.

3.místo v této soutěži získal Jindřich Šlechta                  

 

Výtvarná soutěž „Zaostřeno na toleranci“

Žáci se zúčastnili soutěže Městské knihovny v Horažďovicích a obsadili tato místa:

1.místo  Magdaléna Machková

2.místo  Jindřich Šlechta

3.místo  Jacob Furlong

4.místo  Lucie Poskočilová

5.místo  Kateřina Turková

Všechny obrázky jsou k vidění v knihovně na oddělení pro děti a mládež. Gratulujeme.