Základní umělecká škola Horažďovice

láska ke všem uměním spojuje nás v jeden tým

Aktuality

17.11.2017 Vánoční koncert 19.12.2017 od 16 hodin v Hotelu Prácheň

Mikulášský koncert 6.12.2017 od 16 hodin v Hotelu Prácheň

8.11.2017 Strašidelný koncert 16.listopadu 2017 v hotelu Prácheň od 16 hodin

Srdečně zveme na první letošní koncert

18.10.2017 19. – 22. 10. 2017 Nahlížení v Bechyni

Studenti 1. ročníku 2. stupně Literárně dramatického oboru se 19. – 22. 10. zúčastní celostátní dílny středoškolské dramatiky a mladého divadla Nahlížení v Bechyni.

 

10.9.2017 Zahradní párty v MŠ

Ve čtvrtek 21.září 2017 od 15 hodin se budeme účastnit Zahradní párty v Mateřské škole Na paloučku v Horažďovicích. V našich výtvarných dílnách se při tvorbě setkají děti z výtvarného oboru ZUŠ, děti z MŠ a ZŠ, rodiče i kamarádi. Doplní je zábavný program, občerstvení a výtvarné i sportovní aktivity MŠ a ZŠ.

29.9.2017 vyhlašuje ředitel ZUŠ ředitelské volno. Více informací zde…

Rozvrh kolektivní výuky HO a VO pro školní rok 2017/2018 zde…

 

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení návštěvníci, vítáme Vás na oficiálních webových stránkách ZUŠ Horažďovice. Jsme druhá nejmenší ZUŠ v okrese Klatovy, máme 230 žáků, navštěvujících hudební, výtvarný a literárně-dramatický obor.
V rámci hudebního oboru vyučujeme hru na klavír, keyboard (elektronické klávesy), housle, violu, violoncello, flétny zobcové i příčné, trubku, trombon, baskřídlovku, tubu, kytaru klasickou i elektrickou a bicí nástroje. Na naší škole fungují soubory houslové či dechové, dětský soubor CVRČCI a od roku 2016 také smíšený orchestr.

Každoročně pořádáme pravidelné „Strašidelné“, mikulášské, vánoční, závěrečné a absolventské koncerty. Spolupracujeme s různými institucemi a podílíme se tak ve velké míře na kulturním životě ve městě i v okolí.
Žáci výtvarného oboru pravidelně pořádají výstavy a účastní se výtvarných soutěží. Práce našich žáků zatraktivňují interiér školy.
Žáci literárně-dramatického oboru mají za sebou již mnohá vystoupení na soutěžích či přehlídkách. Velmi často starší žáci moderují koncerty pořádané naší školou.
Snažíme se o úzkou spolupráci mezi jednotlivými obory. V případě potřeby doplní soubory scénickou hudbou vystoupení žáků literárně-dramatického oboru. Žáci výtvarného oboru pomáhají vyrobit kulisy. Vážíme si vzájemné spolupráce, která je velkým přínosem nejen pro pedagogy, ale hlavně pro děti. Však také motto našeho Školního vzdělávacího plánu zní: „Láska ke všem uměním spojuje nás v jeden tým“.
Naši žáci se pravidelně zúčastňují soutěží vyhlášených MŠMT ČR.
Hlavní myšlenkou školy je rozvíjet nadání žáka s důrazem na jeho individualitu, získat jeho nadšení a zájem o studovaný obor, aby se k němu vracel a nacházel v něm radost po celý život.
Budeme rádi, navštívíte-li naše stránky co nejčastěji, aby Vám neunikla žádná z aktualit.
ZUŠ Horažďovice je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Jejím zřizovatelem je Město Horažďovice. Kapacita školy je 230 žáků.
Mgr. Martin Petrus
ředitel ZUŠ