Základní umělecká škola Horažďovice

láska ke všem uměním spojuje nás v jeden tým

Aktuality

5.11.2018

Ve čtvtek 25.10. a 1.11.2018 jsme s výtvarným oborem navštívili předškoláčky v Mateřské škole Na paloučku v Horažďovicích a tvořili jsme s nimi obrázky grafickou technikou papírotisku. Bylo to pro ně nové a dobrodružné a vznikly moc vydařené obrázky, které dostanou rodiče dětí a také budou zarámované zdobit prostory školky.

23.10.2018 Srdečně zveme na Strašidelný koncert v maskách

14.9.2018

                                                                                                                                                                            

 

 

Starší žáci výtvarného oboru ZUŠ byli osloveni, aby pomalovali loděnici, která bude sloužit pro členy nově založeného Klubu vodáckých aktivit Domu dětí a mládeže. Jak to dopadlo, můžete posoudit sami při procházce po břehu řeky Otavy, za bazénem.

10.9.2018

V červnu se žáci výtvarného oboru účastnili XXVIII.ročníku dětské výtvarné soutěže, která je součástí projektu „Děti malují pro konto bariéry“. Vybrané obrázky budou využity pro tvorbu stolního kalendáře pro rok 2020 a výnos z prodeje poslouží na nákup školních pomůcek pro děti s postižením. Naše papírotisky na téma „Moje oblíbená pohádka“ získaly :

1.místo v kategorii 6-10 let : kolektiv ZUŠ : Adéla Bergerová, Kateřina Saláková, Jindřich Šlechta a Kateřina Turková

29.8.2018

Informativní schůzka zákonných zástupců žáků obou ročníků přípravné hudební výchovy se bude konat v pondělí 03. 09. 2018 od 10.00 hodin v sále ZUŠ (2. patro).

Domluva rozvrhů proběhne v pondělí 03. 09. 2018 od 9 hodin u jednotlivých vyučujících. Výjimkou jsou: Tomáš Pohanka (03. 09. ve 14 hodin), Jakub Šimáček a Renata Šlechtová (oba 04. 09. ve 14 hodin).

 

Rozvrh hodin


  13.50 – 14.35 14.40 – 15.25 15.30 – 16.15 16.20 – 17.05 17.10 – 17.55 18.00 – 18.45
PONDĚLÍ

 

 

 

PHV

(Cvrčci)

 

 

  Soubor smyčcový

(R. Panušková)

 

HN 5. ročník

 

Soubor smyčcový

(R. Panušková)

 

Orchestr

(R. Panušková, Z.Navrátilová)

(17.15 – 18.45)

Orchestr

(R. Panušková, Z.Navrátilová)

(17.15 – 18.45)

ÚTERÝ  

VO (14.00 – 16.15)

 

 

 

VO (14.00 – 16.15)

 

 

 

 

VO (14.00 – 16.15)

 

 

 

 

 

 

VO (16.25 – 18.40)

 

 

 

 

VO (16.25 – 18.40)

 

 

 

 

 

VO (16.25 – 18.40)

 

STŘEDA  

 

VO (14.00 – 16.15)

 

 

 

 

VO (14.00 – 16.15)

 

 

 

 

VO (14.00 – 16.15)

 

 

VO (16.25 – 18.40)

 

 

 

 

 

VO (16.25 – 18.40)

 

Dechovka

(P.Zoubek)

(17.15 – 18.45)

 

 

 

VO (16.25 – 18.40)

 

Dechovka

(P.Zoubek)

(17.15 – 18.45)

 

ČTVRTEK HN 1. ročník HN 2. ročník HN 3. ročník HN 4. ročník Soubor flétnový

(Z. Navrátilová)

 
TEK PHV          

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení návštěvníci, vítáme Vás na oficiálních webových stránkách ZUŠ Horažďovice. Jsme druhá nejmenší ZUŠ v okrese Klatovy, máme 230 žáků, navštěvujících hudební, výtvarný a literárně-dramatický obor.
V rámci hudebního oboru vyučujeme hru na klavír, keyboard (elektronické klávesy), housle, violu, violoncello, flétny zobcové i příčné, trubku, trombon, baskřídlovku, tubu, kytaru klasickou i elektrickou a bicí nástroje. Na naší škole fungují soubory houslové či dechové, dětský soubor CVRČCI a od roku 2016 také smíšený orchestr.

Každoročně pořádáme pravidelné „Strašidelné“, mikulášské, vánoční, závěrečné a absolventské koncerty. Spolupracujeme s různými institucemi a podílíme se tak ve velké míře na kulturním životě ve městě i v okolí.
Žáci výtvarného oboru pravidelně pořádají výstavy a účastní se výtvarných soutěží. Práce našich žáků zatraktivňují interiér školy.
Žáci literárně-dramatického oboru mají za sebou již mnohá vystoupení na soutěžích či přehlídkách. Velmi často starší žáci moderují koncerty pořádané naší školou.
Snažíme se o úzkou spolupráci mezi jednotlivými obory. V případě potřeby doplní soubory scénickou hudbou vystoupení žáků literárně-dramatického oboru. Žáci výtvarného oboru pomáhají vyrobit kulisy. Vážíme si vzájemné spolupráce, která je velkým přínosem nejen pro pedagogy, ale hlavně pro děti. Však také motto našeho Školního vzdělávacího plánu zní: „Láska ke všem uměním spojuje nás v jeden tým“.
Naši žáci se pravidelně zúčastňují soutěží vyhlášených MŠMT ČR.
Hlavní myšlenkou školy je rozvíjet nadání žáka s důrazem na jeho individualitu, získat jeho nadšení a zájem o studovaný obor, aby se k němu vracel a nacházel v něm radost po celý život.
Budeme rádi, navštívíte-li naše stránky co nejčastěji, aby Vám neunikla žádná z aktualit.
ZUŠ Horažďovice je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Jejím zřizovatelem je Město Horažďovice. Kapacita školy je 230 žáků.
Mgr. Martin Petrus
ředitel ZUŠ

Ryan Johansen Jersey