Základní umělecká škola Horažďovice

láska ke všem uměním spojuje nás v jeden tým

Aktuality

7.5.2021 nová opatření v ZUŠ

Od pondělí 24 .5.  přivítáme všechny žáky při prezenční výuce v počtu do 10 žáků na 1 pedagoga.

Podrobné informace poskytují jednotliví učitelé.

Ve škole jsou samozřejmě dodržována hygienická opatření. Ve všech prostorách musí žáci nosit respirátory (min. FFP2, KN 95), používat dezinfekci na ruce, dodržovat rozestupy atd. V učebnách je často větráno a všechny další hygienické požadavky na školu jsou důsledně dodržovány.

TALENTOVÉ  ZKOUŠKY  LETOS  PROBÍHAJÍ  INDIVIDUÁLNĚ  PO DOHODĚ  S  VYUČUJÍCÍMI.

PŘIHLÁŠKY  VYPLŇUJTE  NA :  www.izuš.cz

21.3.2021

Srdečně všechny zveme na naši závěrečnou výstavu a na výstavu kreseb loutek do muzea v Horažďovicích.

Žáci výtvarného oboru se zúčastnili online výtvarné soutěže zušek, kterou pořádala ZUŠ Kralovice. Jindřich Šlechta získal 1.místo ve své věkové kategorii a Žofie Salvová 15. místo ve své kategorii. Moc gratulujeme.

16.9.2020 Rozvrh 2020/2021