Základní umělecká škola Horažďovice

láska ke všem uměním spojuje nás v jeden tým

Aktuality

28.6.2018

Žáci Literárně dramatického oboru se ve dnech 29.6. až 5.7. 2018 účastní národní přehlídky amatérského loutkářství Loutkářská Chrudim s inscenacemi Máte plíce? My ne… a Listí.

18.6.2018 Výsledky talentových zkoušek a přijímacích zkoušek
Seznam žáků 2. přípravného ročníku všech oborů přijatých do 1. ročníku
Osobní čísla přijatých žáků:
021/2018
023/2018
022/2018
024/2018
Seznam žáků 1. přípravného ročníku všech oborů přijatých do 1. ročníku
Osobní čísla přijatých žáků:
004/2018
041/2018
061/2018
006/2018
042/2018
062/2018
008/2018
043/2018
063/2018
012/2018
 
Seznam žáků 1. přípravného ročníku všech oborů pokračujících ve 2. přípravném ročníku
Osobní čísla žáků:
001/2018
003/2018
007/2018
010/2018
002/2018
005/2018
009/2018
 
Seznam přijatých uchazečů o studium hudebního, výtvarného a literárně-dramatického oboru
Osobní čísla přijatých uchazečů:
102/2018
201/2018
301/2018
103/2018
202/2018
104/2018
203/2018
105/2018
204/2018
106/2018
205/2018
107/2018
206/2018
108/2018
207/2018
109/2018
208/2018
110/2018
209/2018
111/2018
211/2018
112/2018
212/2018
113/2018
114/2018
 
Žádáme zákonné zástupce všech výše uvedených žáků, aby se ve dnech 18., 20.-22.06. 2018 dostavili v odpoledních hodinách do ZUŠ podepsat příslušné dokumenty. Další uchazeče o studium budeme kontaktovat v případě uvolnění kapacity školy.
17.6.2018 exkurze do Krumlova

29.května 2018 jsme navštívili kláštery a Egon Schiele art centrum v Českém Krumlově. Fotografie z expozic i z procházky městem si můžete prohlédnout na stránkách výtvarného oboru ZUŠ.

 

1.6.2018 Srdečně zveme na červnové koncerty žáků

 

28.5.2018 Vyhlášení talentových zkoušek

ZUŠ Horažďovice vyhlašuje talentové zkoušky do hudebního, výtvarného a literárně-dramatického oboru. Zkoušky proběhnou ve čtvrtek 07. 06. 2018 od 13.00 do 15.00 hodin (výtvarný obor) a od 15.00 do 17.00 hodin (hudební a literárně-dramatický obor). K talentovým zkouškám do výtvarného oboru doporučujeme přinést pracovní oděv. Vhodná je též ukázka domácích prací.

Výsledky talentových zkoušek a přijímacích zkoušek do 1. ročníku, které budou probíhat od 04. 06. do 08. 06., budou vyvěšeny 18. 06. v budově školy (Blatenská 310) a na webových stránkách školy.

Přihlášky vyplňte na: www.izus.cz

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení návštěvníci, vítáme Vás na oficiálních webových stránkách ZUŠ Horažďovice. Jsme druhá nejmenší ZUŠ v okrese Klatovy, máme 230 žáků, navštěvujících hudební, výtvarný a literárně-dramatický obor.
V rámci hudebního oboru vyučujeme hru na klavír, keyboard (elektronické klávesy), housle, violu, violoncello, flétny zobcové i příčné, trubku, trombon, baskřídlovku, tubu, kytaru klasickou i elektrickou a bicí nástroje. Na naší škole fungují soubory houslové či dechové, dětský soubor CVRČCI a od roku 2016 také smíšený orchestr.

Každoročně pořádáme pravidelné „Strašidelné“, mikulášské, vánoční, závěrečné a absolventské koncerty. Spolupracujeme s různými institucemi a podílíme se tak ve velké míře na kulturním životě ve městě i v okolí.
Žáci výtvarného oboru pravidelně pořádají výstavy a účastní se výtvarných soutěží. Práce našich žáků zatraktivňují interiér školy.
Žáci literárně-dramatického oboru mají za sebou již mnohá vystoupení na soutěžích či přehlídkách. Velmi často starší žáci moderují koncerty pořádané naší školou.
Snažíme se o úzkou spolupráci mezi jednotlivými obory. V případě potřeby doplní soubory scénickou hudbou vystoupení žáků literárně-dramatického oboru. Žáci výtvarného oboru pomáhají vyrobit kulisy. Vážíme si vzájemné spolupráce, která je velkým přínosem nejen pro pedagogy, ale hlavně pro děti. Však také motto našeho Školního vzdělávacího plánu zní: „Láska ke všem uměním spojuje nás v jeden tým“.
Naši žáci se pravidelně zúčastňují soutěží vyhlášených MŠMT ČR.
Hlavní myšlenkou školy je rozvíjet nadání žáka s důrazem na jeho individualitu, získat jeho nadšení a zájem o studovaný obor, aby se k němu vracel a nacházel v něm radost po celý život.
Budeme rádi, navštívíte-li naše stránky co nejčastěji, aby Vám neunikla žádná z aktualit.
ZUŠ Horažďovice je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Jejím zřizovatelem je Město Horažďovice. Kapacita školy je 230 žáků.
Mgr. Martin Petrus
ředitel ZUŠ