Základní umělecká škola Horažďovice

láska ke všem uměním spojuje nás v jeden tým

Aktuality

10.4.2018 Ocenění ve výtvarné soutěži

Adéla Vosková získala 3.místo ve výtvarné soutěži „Podmořský svět očima dětí“,

která proběhla v rámci Mezinárodního festivalu potápěčské fotografie, filmu a dětské výtvarné tvorby PAF Tachov.

26.3.2018 celostátní přehlídka dětských recitátorů

20.3. proběhlo v DDM v Horažďovicích okrskové kolo celostátní přehlídky dětských recitátorů. Za naši školu se zúčastnilo šest žáků. Do okresního kola postoupil žák 1. ročníku 2. stupně František Weiss. Anna Šebková (2. ročník 1. stupně) získala čestné uznání. Okresní kolo se koná 28.3. v DDM v Klatovech.

23.3.2018 Velikonoce 2018

Přijďte se podívat na velikonoční strom na náměstí v Horažďovicích. Zdobí ho vejce vytvořená našimi žáky.

8.3.2018 Sušický tajtrlík

8. 3. proběhla okresní přehlídka dětského divadla Sušický Tajtrlík. Z naší ZUŠ se zúčastnily 4 soubory:

Ocenění:

JuFaFaK – nominace na postup na krajskou přehlídku Tartas s inscenací Máte plíce? My ne..

Junicorn – doporučení k postupu na krajskou přehlídku Tartas s inscenací Truhlář

aktaX – doporučení k postupu na krajskou přehlídku Tartas s inscenací Staň se hrdinou…

MixFiveŽužuGril – čestné uznání za osobitý život na jevišti v inscenaci Divadlo ve svačině

28.2.2018 XXVIII.ročník dětské výtvarné soutěže, která je součástí projektu „Děti malují pro Konto Bariéry“

Nejlepší práce se využijí pro tvorbu stolního kalendáře na rok 2020 a výnosem z jeho prodeje budou uhrazeny školní pomůcky pro děti s postižením.

3.místo v této soutěži získal Jindřich Šlechta                  

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení návštěvníci, vítáme Vás na oficiálních webových stránkách ZUŠ Horažďovice. Jsme druhá nejmenší ZUŠ v okrese Klatovy, máme 230 žáků, navštěvujících hudební, výtvarný a literárně-dramatický obor.
V rámci hudebního oboru vyučujeme hru na klavír, keyboard (elektronické klávesy), housle, violu, violoncello, flétny zobcové i příčné, trubku, trombon, baskřídlovku, tubu, kytaru klasickou i elektrickou a bicí nástroje. Na naší škole fungují soubory houslové či dechové, dětský soubor CVRČCI a od roku 2016 také smíšený orchestr.

Každoročně pořádáme pravidelné „Strašidelné“, mikulášské, vánoční, závěrečné a absolventské koncerty. Spolupracujeme s různými institucemi a podílíme se tak ve velké míře na kulturním životě ve městě i v okolí.
Žáci výtvarného oboru pravidelně pořádají výstavy a účastní se výtvarných soutěží. Práce našich žáků zatraktivňují interiér školy.
Žáci literárně-dramatického oboru mají za sebou již mnohá vystoupení na soutěžích či přehlídkách. Velmi často starší žáci moderují koncerty pořádané naší školou.
Snažíme se o úzkou spolupráci mezi jednotlivými obory. V případě potřeby doplní soubory scénickou hudbou vystoupení žáků literárně-dramatického oboru. Žáci výtvarného oboru pomáhají vyrobit kulisy. Vážíme si vzájemné spolupráce, která je velkým přínosem nejen pro pedagogy, ale hlavně pro děti. Však také motto našeho Školního vzdělávacího plánu zní: „Láska ke všem uměním spojuje nás v jeden tým“.
Naši žáci se pravidelně zúčastňují soutěží vyhlášených MŠMT ČR.
Hlavní myšlenkou školy je rozvíjet nadání žáka s důrazem na jeho individualitu, získat jeho nadšení a zájem o studovaný obor, aby se k němu vracel a nacházel v něm radost po celý život.
Budeme rádi, navštívíte-li naše stránky co nejčastěji, aby Vám neunikla žádná z aktualit.
ZUŠ Horažďovice je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Jejím zřizovatelem je Město Horažďovice. Kapacita školy je 230 žáků.
Mgr. Martin Petrus
ředitel ZUŠ