Základní umělecká škola Horažďovice

láska ke všem uměním spojuje nás v jeden tým

Aktuality

29.11.2019 Srdečně všechny zveme na naše tradiční prosincové koncerty

11.11.2019 Srdečně Vás zveme na Strašidelný koncert 14. listopadu 2019 od 17 hodin do Hotelu Prácheň

5.11.2019

Vážení žáci a rodiče,

na středu 6.11.2019 vyhlásil Českomoravský odborový svaz pracovníků školství stávku z důvodu neplnění vládních slibů. ZUŠ Horažďovice se k této stávce připojuje. Ve středu bude tedy škola zavřená. Věříme, že i Vy nás podpoříte.

1.9.2019
16.6.2019 Přijímací a talentové zkoušky

 

Seznam žáků 2. přípravného ročníku všech oborů přijatých do 1. ročníku

Osobní čísla přijatých žáků

021/2019 023/2019 025/2019
022/2019 024/2019 026/2019
     
 

 

   

Seznam žáků 1. přípravného ročníku všech oborů přijatých do 1. ročníku

Osobní čísla přijatých žáků

001/2019 041/2019  
002/2019 042/2019  
004/2019 043/2019  
007/2019 044/2019  
008/2019    
009/2019    
     
     
     
     

Seznam žáků 1. přípravného ročníku všech oborů pokračujících ve 2. přípravném ročníku

Osobní čísla žáků

005/2019      
010/2019      

 

Seznam přijatých uchazečů o studium hudebního, výtvarného a literárně-dramatického oboru

Osobní čísla přijatých uchazečů

101/2019 114/2019 201/2019
102/2019 115/2019 202/2019
103/2019 116/2019 203/2019
104/2019 117/2019 204/2019
105/2019 118/2019 205/2019
106/2019 119/2019 206/2019
107/2019 120/2019 207/2019
108/2019 121/2019 208/2019
109/2019   209/2019
110/2019   210/2019
111/2019   211/2019
112/2019   212/2019
113/2019    
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Žádáme zákonné zástupce všech výše uvedených žáků, aby se ve dnech 17., 18., 20. či 21. 06. 2019 dostavili v odpoledních hodinách do ZUŠ podepsat příslušné dokumenty. Další uchazeče o studium budeme kontaktovat v případě uvolnění kapacity školy.

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení návštěvníci, vítáme Vás na oficiálních webových stránkách ZUŠ Horažďovice. Jsme druhá nejmenší ZUŠ v okrese Klatovy, máme 230 žáků, navštěvujících hudební, výtvarný a literárně-dramatický obor.
V rámci hudebního oboru vyučujeme hru na klavír, keyboard (elektronické klávesy), housle, violu, violoncello, flétny zobcové i příčné, trubku, trombon, baskřídlovku, tubu, kytaru klasickou i elektrickou a bicí nástroje. Na naší škole fungují soubory houslové či dechové, dětský soubor CVRČCI a od roku 2016 také smíšený orchestr.

Každoročně pořádáme pravidelné „Strašidelné“, mikulášské, vánoční, závěrečné a absolventské koncerty. Spolupracujeme s různými institucemi a podílíme se tak ve velké míře na kulturním životě ve městě i v okolí.
Žáci výtvarného oboru pravidelně pořádají výstavy a účastní se výtvarných soutěží. Práce našich žáků zatraktivňují interiér školy.
Žáci literárně-dramatického oboru mají za sebou již mnohá vystoupení na soutěžích či přehlídkách. Velmi často starší žáci moderují koncerty pořádané naší školou.
Snažíme se o úzkou spolupráci mezi jednotlivými obory. V případě potřeby doplní soubory scénickou hudbou vystoupení žáků literárně-dramatického oboru. Žáci výtvarného oboru pomáhají vyrobit kulisy. Vážíme si vzájemné spolupráce, která je velkým přínosem nejen pro pedagogy, ale hlavně pro děti. Však také motto našeho Školního vzdělávacího plánu zní: „Láska ke všem uměním spojuje nás v jeden tým“.
Naši žáci se pravidelně zúčastňují soutěží vyhlášených MŠMT ČR.
Hlavní myšlenkou školy je rozvíjet nadání žáka s důrazem na jeho individualitu, získat jeho nadšení a zájem o studovaný obor, aby se k němu vracel a nacházel v něm radost po celý život.
Budeme rádi, navštívíte-li naše stránky co nejčastěji, aby Vám neunikla žádná z aktualit.
ZUŠ Horažďovice je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Jejím zřizovatelem je Město Horažďovice. Kapacita školy je 230 žáků.
Mgr. Martin Petrus
ředitel ZUŠ