Základní umělecká škola Horažďovice

láska ke všem uměním spojuje nás v jeden tým

Aktuality

26.7.2020
16.6.2020

Srdečně všechny zveme na ABSOLVENTSKOU VÝSTAVU Elišky a Pavlíny Buriánkových, která se uskuteční od 18.6. do 23.8.2020 v divadelním sále Městského muzea v Horažďovicích.

Slavnostní zahájení proběhne 18.6.2020 od 16:30 hodin.

10.6.2020 TALENTOVÉ ZKOUŠKY

TALENTOVÉ ZKOUŠKY se uskuteční v týdnu od 8. do 12.6.2020 nebo po individuální domluvě s vyučujícími. Žádáme všechny zákonné zástupce dětí, kteří mají zájem o studium na ZUŠ, aby vyplnili přihlášku na www.izuš.cz. Následně budou pozváni na konkrétní čas do školy, abychom zamezili shlukování většího počtu lidí na jednom místě a mohli tak dodržet hygienická doporučení. Zájemci o studium výtvarného oboru přinesou domácí výkresy, výrobky.

10.5.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 11.5.2020 zahajujeme výuku ve všech třech oborech. Literárně-dramatický obor otevírá v plném rozsahu a výtvarný a hudební v omezeném rozsahu.

Výtvarný obor proběhne v menších skupinkách.

V hudebním oboru bude probíhat pouze individuální výuka hry na nástroj. Nebude probíhat kolektivní interpretace, soubory, orchestry, kapela, sbor, hudební nauky ani kolektivní výuka přípravného ročníku, Cvrčci.

Podrobné informace u vyučujících.

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení návštěvníci, vítáme Vás na oficiálních webových stránkách ZUŠ Horažďovice. Jsme druhá nejmenší ZUŠ v okrese Klatovy, máme 230 žáků, navštěvujících hudební, výtvarný a literárně-dramatický obor.
V rámci hudebního oboru vyučujeme hru na klavír, keyboard (elektronické klávesy), housle, violu, violoncello, flétny zobcové i příčné, trubku, trombon, baskřídlovku, tubu, kytaru klasickou i elektrickou a bicí nástroje. Na naší škole fungují soubory houslové či dechové, dětský soubor CVRČCI a od roku 2016 také smíšený orchestr.

Každoročně pořádáme pravidelné „Strašidelné“, mikulášské, vánoční, závěrečné a absolventské koncerty. Spolupracujeme s různými institucemi a podílíme se tak ve velké míře na kulturním životě ve městě i v okolí.
Žáci výtvarného oboru pravidelně pořádají výstavy a účastní se výtvarných soutěží. Práce našich žáků zatraktivňují interiér školy.
Žáci literárně-dramatického oboru mají za sebou již mnohá vystoupení na soutěžích či přehlídkách. Velmi často starší žáci moderují koncerty pořádané naší školou.
Snažíme se o úzkou spolupráci mezi jednotlivými obory. V případě potřeby doplní soubory scénickou hudbou vystoupení žáků literárně-dramatického oboru. Žáci výtvarného oboru pomáhají vyrobit kulisy. Vážíme si vzájemné spolupráce, která je velkým přínosem nejen pro pedagogy, ale hlavně pro děti. Však také motto našeho Školního vzdělávacího plánu zní: „Láska ke všem uměním spojuje nás v jeden tým“.
Naši žáci se pravidelně zúčastňují soutěží vyhlášených MŠMT ČR.
Hlavní myšlenkou školy je rozvíjet nadání žáka s důrazem na jeho individualitu, získat jeho nadšení a zájem o studovaný obor, aby se k němu vracel a nacházel v něm radost po celý život.
Budeme rádi, navštívíte-li naše stránky co nejčastěji, aby Vám neunikla žádná z aktualit.
ZUŠ Horažďovice je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Jejím zřizovatelem je Město Horažďovice. Kapacita školy je 230 žáků.
Mgr. Martin Petrus
ředitel ZUŠ