Základní umělecká škola Horažďovice

láska ke všem uměním spojuje nás v jeden tým

Aktuality

10.3.2020

Ministerstvo zdravotnictví kvůli koronaviru  od středy 11.3.2020 přerušuje výuku na školách. Informace ohledně obnovení výuky  na ZUŠ budou zveřejněny na webových stránkách, na dveřích školy, a dále rozeslány elektronickým systémem školy iZUŠ.

29.2.2020

Srdečně zveme všechny milovníky výtvarného umění na závěrečnou výstavu žáků výtvarného oboru do muzea v Horažďovicích. Absolventské práce představí Eliška a Pavlínka Buriánková. Na vernisáži zahrají a zazpívají žáci hudebního oboru.

 

17.2.2020

Žáci výtvarného oboru se zúčastnily výtvarné soutěže “ Ilustrujeme pohádky Boženy Němcové „, kterou pořádala Městská knihovna v Horažďovicích. 98 dětí vytvořilo 102 obrázků. A už známe vítěze z našich řad :

děti do 6 let : 3.místo Vlastík Král

7-9 let : 1. místo Alžběta Stružinská, 2. místo Dominik Klepsa, 3.místo Toník Šuba a Barbora Turková, 4.místo Adéla Niklová a Iva Rašková

10-12 let : 1. místo Žofie Salvová, 2.místo Samuel Kočič a Anna Listopadová, 3.místo Daniela Ballonová a Kateřina Saláková a Magdaléna    Toningerová

13-15 let : 2.místo Pavlína Buriánková a Adéla Soukupová, 3.místo Eliška Buriánková

 

4.2.2020

Srdečně zveme všechny děti, rodiče a přátele školy na naše letošní akce :

29.dubna – 26.května 2020 – výstava žáků výtvarného oboru v galerii v Městském muzeu Horažďovice. Dne 29.4. od 16:30 hodin slavnostní zahájení s hudbou a občerstvením.

15. května 2020  ZUŠ OPEN – od 17 do 19:30 hodin v Městském muzeu Horažďovice. Celostátní happening zušek. Od 17 hodin absolventský koncert v sále, od 18 hodin venkovní koncert na nádvoří spojený s výtvarnou dílnou a absolventským divadelním představením Malý princ.

 26.května 2020 – od 17 hodin absolventský koncert a divadelní představení LDO v Městském muzeu Horažďovice

závěrečný koncert

Těšíme se na viděnou

20.12.2019 Srdečně Vás všechny zveme na slavnostní novoroční koncert našich žáků 13.ledna 2020

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení návštěvníci, vítáme Vás na oficiálních webových stránkách ZUŠ Horažďovice. Jsme druhá nejmenší ZUŠ v okrese Klatovy, máme 230 žáků, navštěvujících hudební, výtvarný a literárně-dramatický obor.
V rámci hudebního oboru vyučujeme hru na klavír, keyboard (elektronické klávesy), housle, violu, violoncello, flétny zobcové i příčné, trubku, trombon, baskřídlovku, tubu, kytaru klasickou i elektrickou a bicí nástroje. Na naší škole fungují soubory houslové či dechové, dětský soubor CVRČCI a od roku 2016 také smíšený orchestr.

Každoročně pořádáme pravidelné „Strašidelné“, mikulášské, vánoční, závěrečné a absolventské koncerty. Spolupracujeme s různými institucemi a podílíme se tak ve velké míře na kulturním životě ve městě i v okolí.
Žáci výtvarného oboru pravidelně pořádají výstavy a účastní se výtvarných soutěží. Práce našich žáků zatraktivňují interiér školy.
Žáci literárně-dramatického oboru mají za sebou již mnohá vystoupení na soutěžích či přehlídkách. Velmi často starší žáci moderují koncerty pořádané naší školou.
Snažíme se o úzkou spolupráci mezi jednotlivými obory. V případě potřeby doplní soubory scénickou hudbou vystoupení žáků literárně-dramatického oboru. Žáci výtvarného oboru pomáhají vyrobit kulisy. Vážíme si vzájemné spolupráce, která je velkým přínosem nejen pro pedagogy, ale hlavně pro děti. Však také motto našeho Školního vzdělávacího plánu zní: „Láska ke všem uměním spojuje nás v jeden tým“.
Naši žáci se pravidelně zúčastňují soutěží vyhlášených MŠMT ČR.
Hlavní myšlenkou školy je rozvíjet nadání žáka s důrazem na jeho individualitu, získat jeho nadšení a zájem o studovaný obor, aby se k němu vracel a nacházel v něm radost po celý život.
Budeme rádi, navštívíte-li naše stránky co nejčastěji, aby Vám neunikla žádná z aktualit.
ZUŠ Horažďovice je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Jejím zřizovatelem je Město Horažďovice. Kapacita školy je 230 žáků.
Mgr. Martin Petrus
ředitel ZUŠ