Základní umělecká škola Horažďovice

láska ke všem uměním spojuje nás v jeden tým

literárně-dramatický obor

Literárně – dramatický obor nabízí žákům možnost vzdělávat se v oblasti dramatického a slovesného umění. Základním principem uplatňovaným ve výuce je dramatická hra, která pracuje s výrazovými prostředky dalších druhů umění (literárního, výtvarného, tanečního, hudebního) v jejich vzájemném propojení. Rozvíjí u žáků schopnost vnímat, vytvářet a sdělovat v čase a prostoru lidské vztahy a jednání. Žáci se se během studia účastní řady divadelních přehlídek, moderují koncerty Základní umělecké školy, účinkují v rámci vlastní divadelní přehlídky Dramaťácká sklizeň a ve vyšších ročnících se podílejí na její organizaci.

Vyučující:

Mgr. et BcA. Tereza Machková (úterý)

MgA. Tomáš Machek (středa)

 

aktuálně:

Jarní přehlídky 2019:

7.3. okrskové kolo přehlídky dětského přednesu v DDM Horažďovice

12.3. okresní přehlídka dětského divadla Sušický tajtrlík

22.-24.3. krajská přehlídka LDO ZUŠ ve Kdyni

6.4. krajská loutkářská přehlídka Pimprlení v Plzni

úspěchy žáků LDO ZUŠ Horažďovice:

Žáci LDO se ve dnech 30. 6. až 5. 7. 2018 zúčastnili národní přehlídky amatérského loutkářství Loutkářská Chrudim s inscenacemi Máte plíce? My ne… (JuFaFaKAM) a Listí (JuFaFa).

Soubor JOJO se s inscenací Otík, aneb Co se skrývá v kolébce postoupil na národní přehlídku dětského divadla a přednesu Dětská scéna do Svitav. V prvním týdnu prázdnin se pak také zúčastnil festivalu Loutkářská Chrudim (30.6.-6.7. 2017). Získal ocenění za naplněný inscenační koncept a byl doporučen k výběru na mezidruhovou přehlídku amatérského divadla Jiráskův Hronov. Zpravodaje z festivalu naleznete zde.