Follow us on Twitter Follow us on Facebook Follow us on rss

Základní umělecká škola Horažďovice

láska ke všem uměním spojuje nás v jeden tým

literárně-dramatický obor

Literárně – dramatický obor nabízí žákům možnost vzdělávat se v oblasti dramatického a slovesného umění. Základním principem uplatňovaným ve výuce je dramatická hra, která pracuje s výrazovými prostředky dalších druhů umění (literárního, výtvarného, tanečního, hudebního) v jejich vzájemném propojení. Rozvíjí u žáků schopnost vnímat, vytvářet a sdělovat v čase a prostoru lidské vztahy a jednání. Žáci se se během studia účastní řady divadelních přehlídek, moderují koncerty Základní umělecké školy, účinkují v rámci vlastní divadelní přehlídky Dramaťácká sklizeň a ve vyšších ročnících se podílejí na její organizaci.

aktuálně:

 

stalo se 2018/2019:

Tartas (krajská přehlídka dětského divadla) proběhla 26.-28.4. v Dobřanech. Mezi dvanácti nejzajímavějšími inscenacemi z Plzeňského kraje byly i dvě ze ZUŠ Horažďovice, O Budulínkovi souboru aktaX a V šest souboru Na Arše. Obě byly oceněny čestným uznáním.

6.4. se soubor aktaX s inscenací O Budulínkovi a Matěj Machek s loutkovou drobničkou Bivoj zúčastnili krajské loutkářské přehlídky Pimprlení v plzeňském Loutkovém Divadle v Boudě.

22.-23.3. se žáci LDO zúčastnili Krajské soutěže ZUŠ pro kolektivní projev LDO ve Kdyni s inscenacemi O Budulínkovi (aktaX) a Půta se vrací (Juniform 2.0).

Sušický Tajtrlík 12.3.2019: Soubory Juniform 2.0 a Na Arše získaly doporučení k postupu na krajskou přehlídku, soubor aktaX postoupil s pohádkou O Budulínkovi přímo.

Přednes: 7.3.2019 se konalo okrskové kolo přehlídky dětského přednesu. Do okresního kola postupují Anna Šebková a Matěj Machek. Magdaléna Machková získala čestné uznání. Z okresního kola přehlídky dětského přednesu v Klatovech (29.3.) si Anna Šebková odnesla náhradnictví pro postup do krajského kola.

 

 

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ LDO ZUŠ Horažďovice:

Na krajské přehlídce dětského divadla Tartas (26.-28.4. 2019 v Dobřanech) získaly soubory aktaX s pohádkou O Budulínkovi a Na Arše s příběhem V šest čestná uznání.

aktaX: O Budulínkovi

Na Arše: V šest

 

Žáci LDO se ve dnech 30.6. až 5.7. 2018 zúčastnili národní přehlídky amatérského loutkářství Loutkářská Chrudim s inscenacemi Máte plíce? My ne… (JuFaFaKAM) a Listí (JuFaFa).

 

Soubor JOJO se s inscenací Otík, aneb Co se skrývá v kolébce postoupil na národní přehlídku dětského divadla a přednesu Dětská scéna do Svitav. V prvním týdnu prázdnin se pak také zúčastnil festivalu Loutkářská Chrudim (30.6.-6.7. 2017). Získal ocenění za naplněný inscenační koncept a byl doporučen k výběru na mezidruhovou přehlídku amatérského divadla Jiráskův Hronov. Zpravodaje z festivalu naleznete zde.