Základní umělecká škola Horažďovice

láska ke všem uměním spojuje nás v jeden tým

literárně-dramatický obor

Literárně – dramatický obor nabízí žákům možnost vzdělávat se v oblasti dramatického a slovesného umění. Základním principem uplatňovaným ve výuce je dramatická hra, která pracuje s výrazovými prostředky dalších druhů umění (literárního, výtvarného, tanečního, hudebního) v jejich vzájemném propojení. Rozvíjí u žáků schopnost vnímat, vytvářet a sdělovat v čase a prostoru lidské vztahy a jednání. Žáci se se během studia účastní řady divadelních přehlídek, moderují koncerty Základní umělecké školy, účinkují v rámci vlastní divadelní přehlídky Dramaťácká sklizeň a ve vyšších ročnících se podílejí na její organizaci.

Vyučující:

Mgr. et BcA. Tereza Machková (úterý a čtvrtek)

MgA. Tomáš Machek (středa)

 

aktuálně:

Máme volná místa v přípravném ročníku. Přijímáme děti ve věku 6 až 8 let. Přijímáme i předškoláky.

Domluva rozvrhů proběhe v podnělí 3.9. mezi 9. a 12. hodinou. Nemůžete-li se dostavit, volejte (731804023) nebo mailujte (ldo.horazdovice@seznam.cz)

Ve čtvrtek 24.5. v 16:00 sehraje za kostelem sv. Petra a Pavla Divadelní společnost pana Půty Švihovského Komédii o panu Půtovi a jeho opici (členové společnosti jsou žáci LDO ZUŠ Horažďovice)

Inscenace Máte plíce? My ne…  souboru JuFaFaKAM a Listí souboru JuFaFa byly programovou radou vybrány na národní přehlídku amatérského loutkářství Loutkářskou Chrudim (30.6.-5.7.)

20.-22.4. se žáci Literárně dramatického oboru zúčastnili regionálního festivalu dětských divadelních, recitačních a loutkářských kolektivů v Dobřanech. Zastupovaly nás dvě inscenace: Truhlář souboru Junicorn a Máte plíce? My ne…  souboru JuFaFaKAM. Soubor JuFaFaKAM získal doporučení k postupu na národní přehlídku Dětská scéna ve Svitavách.

7. 4. jsme se zúčastnili krajské loutkářské přehlídky Pimprlení v Plzni. Inscenace Máte plíce? My ne… a Listí získaly doporučení k postupu na národní přehlídku Loutkářská Chrudim.

24.-25.3. se žáci 1. ročníku 2. stupně zúčastnili se svým představením Listí festivalu Poezie na rynku v Klatovech. Františka Špronglová se zúčastnila i jako sólová recitátorka v 1. kategorii.

23.- 24.3. Noc s Andersenem v ZUŠ: Druhé Noci s Andersenem žáků Literárně dramatického oboru ZUŠ Horažďovice se zúčastnilo 13 dětí od 6 do 13 let a jedna učitelka. Vymysleli jsme společně vlastní verzi vzniku klubu Rychlých šípů a porovnávali ji pak s tou Foglarovou. Všichni jsme splnili bobříka odvahy (jinak by nás totiž čekal bobřík hladu). Každý se vypravil do školního sklepení po cestě lemované svíčkami a z hlubin vynesl část naší společné večeře. Po večeři se nám dostal do ruky TAM TAM Rychlých šípů, ze kterého jsme se dozvěděli o existenci Stínadel, tajemné čtvrti plné temných a nebezpečných zákoutí. Po vzoru Rychlých šípů jsme se do Stínadel vypravili a podařilo se nám je najít přímo v Horažďovicích. Dokázali jsme dokonce Horažďovická Stínadla zmapovat – několik těchto cenných map je vystaveno na zdi naší učebny. Nalezli jsme dokonce několik starých listin z první vontské kroniky, které se týkají smrti Roberta Komoura a vzniku celé vontské organizace. Po malé skoronoční svačině jsme listovali Foglarovými komiksy a nakonec jsme si pustili film Záhada Hlavolamu. Část nocujících usnula ještě během filmu, ti nejvytrvalejší vydrželi vyrušovat spáče asi do půl druhé v noci. Ráno jsme se vydatně nasnídali a vyrazili ke svým domovům.

20.3. proběhlo v Horažďovicích okrskové kolo celostátní přehlídky dětských recitátorů. Naši školu reprezentovalo šest žáků. Anna Šebková byla oceněna čestným uznáním, František Weiss postupuje do okresního kola, které proběhne 28.3. v Klatovech.

Žáci měli možnost zúčastnit se ve čtvrtek 22.3. semináře přednesu pod vedením Mgr. Jany Machalíkové. Anna Listopadová, Anna Šebková a Julie Šišková toho využily a strávily v DDM velmi příjemné a inspirující dopoledne.

8. března se čtyři soubory zúčastnily okresní přehlídky dětského divadla Sušický tajtrlík.  Získali jsme jedno čestné uznání (Mix Five Žužu Gril), dvě doporučení k postupu (Junicorn a aktaX) a jednu nominaci na postup na krajskou přehlídku (JuFaFaK)

27. 2. proběhlo školní kolo přehlídky dětského přednesu. Do okrskového kola (20.3. v DDM Horažďovice) postupují: František Weiss, Anna Šebková, Anna Listopadová, Ludmila Altmannová, Matěj Machek a Magdaléna Machková. Festivalu Poezie na Rynku v Klatovech (23.-25.3.) se jako sólová recitátorka zúčastní Františka Špronglová

Studenti 1. ročníku 2. stupně se 19. – 22. 10. zúčastnili celostátní dílny středoškolské dramatiky a mladého divadla Nahlížení v Bechyni. Fotogalerii z akce nejdete zde.

Soubor JOJO se s inscenací Otík, aneb Co se skrývá v kolébce zúčastnil festivalu Loutkářská Chrudim (30.6.-6.7.). Získal ocenění za naplněný inscenační koncept a byl doporučen k výběru na mezidruhovou přehlídku amatérského divadla Jiráskův Hronov. Zpravodaje z festivalu naleznete zde.