Základní umělecká škola Horažďovice

láska ke všem uměním spojuje nás v jeden tým

literárně-dramatický obor

Literárně – dramatický obor nabízí žákům možnost vzdělávat se v oblasti dramatického a slovesného umění. Základním principem uplatňovaným ve výuce je dramatická hra, která pracuje s výrazovými prostředky dalších druhů umění (literárního, výtvarného, tanečního, hudebního) v jejich vzájemném propojení. Rozvíjí u žáků schopnost vnímat, vytvářet a sdělovat v čase a prostoru lidské vztahy a jednání. Žáci se se během studia účastní řady divadelních přehlídek, moderují koncerty Základní umělecké školy, účinkují v rámci vlastní divadelní přehlídky Dramaťácká sklizeň a ve vyšších ročnících se podílejí na její organizaci.

Vyučující:

Mgr. et BcA. Tereza Machková (úterý a čtvrtek)

MgA. Tomáš Machek (středa)

 

aktuálně:

Předvánoční setkání je přesunuto na středu 20. prosince. Těšíme se na viděnou od 15:00 v učebně LDO.

Studenti 1. ročníku 2. stupně se 19. – 22. 10. zúčastnili celostátní dílny středoškolské dramatiky a mladého divadla Nahlížení v Bechyni. Fotogalerii z akce nejdete zde.

Soubor JOJO se s inscenací Otík, aneb Co se skrývá v kolébce zúčastnil festivalu Loutkářská Chrudim (30.6.-6.7.). Získal ocenění za naplněný inscenační koncept a byl doporučen k výběru na mezidruhovou přehlídku amatérského divadla Jiráskův Hronov. Zpravodaje z festivalu naleznete zde.