Follow us on Twitter Follow us on Facebook Follow us on rss

Základní umělecká škola Horažďovice

láska ke všem uměním spojuje nás v jeden tým

Trubka

 

Trubka nebo-li Trumpeta patří do skupiny dechových žesťových nástrojů (žesť=plech). Trubka, podobně jako ostatní žesťové nástroje, má svůj původ v hraní na zvířecí rohy či duté zvířecí kosti. Primitivní trubky se objevily již ve starověku. Ve středověku měla trubka důležitou úlohu při zahajování rytířských turnajů, oslavách vítězů apod. Trubky měly původně rovnou trubici, která byla však kvůli své délce nepraktická; v 15. století měla trubka esovitě zahnutou trubici a od počátku 16. století má již smyčkový tvar. Trubky a lesní rohy dlouho mohly používat jen své alikvotní tóny až po vynalezení ventilů a pístů na počátku 19. století, od této doby zaujímá důležité místo téměř ve všech hudebních stylech a často se používá i jako sólový nástroj. Podrobnější informace zde.

Na naší škole vyučuje hru na trubku pan učitel Josef Řezníček. Žáci vystupují na různých akcích (koncerty, přehlídky, vernisáže, soutěže, atd.). Pokročilejší hráči se aktivně zapojují do školního dechového orchestru nebo velkého smíšeného orchestru (viz. ukázky níže).