Follow us on Twitter Follow us on Facebook Follow us on rss

Základní umělecká škola Horažďovice

láska ke všem uměním spojuje nás v jeden tým

Trombon

 

Trombon (snižcový) nebo-li pozoun patří do skupiny dechových žesťových nástrojů (žesť=plech). Pro tento nástroj se užívají dva názvy. Název „Snižcový trombon“ pochází z latiny a anglicky mluvících zemí (Trombon, Slide trombone). Druhý název „Pozoun“ pochází z němčiny. Je jedním z nejstarších hudebních nástrojů vyrobených z kovu. Vznikl postupným tvarováním rovné trubice (Trompety). První doložená zpráva o existenci tohoto nástroje pochází z 15. století. V minulosti byl Trombon hojně využíván v symfonické hudbě. V současnosti má Trombon široké uplatnění. Je využíván v hudbě symfonické, taneční, jazzové, lidové, ale i jako sólový nástroj za doprovodu klavíru nebo orchestru. Podrobnější informace zde.

Na naší škole vyučuje hru na trombon pan učitel Jakub Šimáček. Žáci vystupují na různých akcích (koncerty, přehlídky, vernisáže, soutěže, atd.). Pokročilejší hráči se aktivně zapojují do školního dechového orchestru nebo velkého smíšeného orchestru (viz. ukázky níže).