Follow us on Twitter Follow us on Facebook Follow us on rss

Základní umělecká škola Horažďovice

láska ke všem uměním spojuje nás v jeden tým

Baskřídlovka

Baskřídlovka patří do skupiny dechových žesťových nástrojů (žesť=plech). Baskřídlovka má jemný, líbivý zvuk a uplatnění nachází hlavně v dechových orchestrech nebo kapelách. Velmi zřídka se uplatní jako nástroj sólový. V našich zemích byla populární koncem 19. století a začátkem 20. století. Stále je k vidění v tradiční středoevropské dechovce. Baskřídlovka je navíc přímým příbuzným nástrojem Trombonu, jelikož se na oba tyto nástroje užívá stejný nátrubek. Tudíž většina hráčů na baskřídlovku ovládá jako druhý nástroj trombon a rozšiřují tak své uplatnění. Podrobnější info zde.

Na naší škole vyučuje hru na baskřídlovku pan učitel Jakub Šimáček. Žáci vystupují na různých akcích (koncerty, přehlídky, vernisáže, soutěže, atd.). Pokročilejší hráči se aktivně zapojují do školního dechového orchestru nebo velkého smíšeného orchestru (viz. ukázky níže).