Základní umělecká škola Horažďovice

láska ke všem uměním spojuje nás v jeden tým

Dokumenty

Schválený rozpočet 2024

Schválený výhled 2025, 2026

Úplata za vzdělávání ve školním roce 2022/2023

 

Hudební obor Měsíční platba Pololetí
     
Individuální výuka  420,- Kč 2.100,- Kč
Skupinka 2 žáků  350,- Kč 1.750,- Kč
Studium pro dospělé – student  610,- Kč 3.050,- Kč
Studium pro dospělé 1.000,- Kč 5.000,- Kč
     
     
Výtvarný obor    
     
Přípravný ročník (PVO)  290,- Kč 1.450,- Kč
Studium VO  330,- Kč 1.650,- Kč
Studium pro dospělé – student  610,- Kč 3.050,- Kč
Studium pro dospělé 1.000,- Kč 5.000,- Kč
     
     
Literárně-dramatický obor    
     
Přípravný ročník (PDO)  220,- Kč 1.100,- Kč
Studium LDO  220,- Kč 1.100,- Kč
Studium pro dospělé – student  610,- Kč 3.050,- Kč
Studium pro dospělé 1.000,- Kč 5.000,- Kč
     

 

 

Při kombinování více oborů či předmětů stále zůstává v platnosti sleva 20%