Základní umělecká škola Horažďovice

láska ke všem uměním spojuje nás v jeden tým

Bětka Stružinská se sestrou vytvořily krajinu pro Totora z pohádky Můj soused Totoro