Základní umělecká škola Horažďovice

láska ke všem uměním spojuje nás v jeden tým

začínáme učit prezenčně

Dle pokynů MŠMT jsme začali prezenční formu výuky. 

Výuka probíhá za zvýšených bezpečnostních opatření. Je nutné nosit roušky ve všech prostorách školy i během výuky. Vyjímku mají pouze zpěv a dechové nástroje.