Follow us on Twitter Follow us on Facebook Follow us on rss

Základní umělecká škola Horažďovice

láska ke všem uměním spojuje nás v jeden tým

XXVIII.ročník dětské výtvarné soutěže, která je součástí projektu „Děti malují pro Konto Bariéry“

Nejlepší práce se využijí pro tvorbu stolního kalendáře na rok 2020 a výnosem z jeho prodeje budou uhrazeny školní pomůcky pro děti s postižením.

3.místo v této soutěži získal Jindřich Šlechta