Follow us on Twitter Follow us on Facebook Follow us on rss

Základní umělecká škola Horažďovice

láska ke všem uměním spojuje nás v jeden tým

Výtvarná soutěž „Zaostřeno na toleranci“

Žáci výtvarného oboru se zúčastnili soutěže Městské knihovny v Horažďovicích a obsadili tato místa:

1.místo  Magdaléna Machková

2.místo  Jindřich Šlechta

3.místo  Jacob Furlong

4.místo  Lucie Poskočilová

5.místo  Kateřina Turková

Všechny obrázky jsou k vidění v knihovně na oddělení pro děti a mládež. Gratulujeme.