Follow us on Twitter Follow us on Facebook Follow us on rss

Základní umělecká škola Horažďovice

láska ke všem uměním spojuje nás v jeden tým

Výsledky talentových zkoušek a přijímacích zkoušek

Seznam žáků 2. přípravného ročníku všech oborů přijatých do 1. ročníku
Osobní čísla přijatých žáků:
021/2018
023/2018
022/2018
024/2018
Seznam žáků 1. přípravného ročníku všech oborů přijatých do 1. ročníku
Osobní čísla přijatých žáků:
004/2018
041/2018
061/2018
006/2018
042/2018
062/2018
008/2018
043/2018
063/2018
012/2018
 
Seznam žáků 1. přípravného ročníku všech oborů pokračujících ve 2. přípravném ročníku
Osobní čísla žáků:
001/2018
003/2018
007/2018
010/2018
002/2018
005/2018
009/2018
 
Seznam přijatých uchazečů o studium hudebního, výtvarného a literárně-dramatického oboru
Osobní čísla přijatých uchazečů:
102/2018
201/2018
301/2018
103/2018
202/2018
104/2018
203/2018
105/2018
204/2018
106/2018
205/2018
107/2018
206/2018
108/2018
207/2018
109/2018
208/2018
110/2018
209/2018
111/2018
211/2018
112/2018
212/2018
113/2018
114/2018
 
Žádáme zákonné zástupce všech výše uvedených žáků, aby se ve dnech 18., 20.-22.06. 2018 dostavili v odpoledních hodinách do ZUŠ podepsat příslušné dokumenty. Další uchazeče o studium budeme kontaktovat v případě uvolnění kapacity školy.