Follow us on Twitter Follow us on Facebook Follow us on rss

Základní umělecká škola Horažďovice

láska ke všem uměním spojuje nás v jeden tým

Vyhlášení talentových zkoušek

ZUŠ Horažďovice vyhlašuje talentové zkoušky do hudebního, výtvarného a literárně-dramatického oboru. Zkoušky proběhnou ve čtvrtek 07. 06. 2018 od 13.00 do 15.00 hodin (výtvarný obor) a od 15.00 do 17.00 hodin (hudební a literárně-dramatický obor). K talentovým zkouškám do výtvarného oboru doporučujeme přinést pracovní oděv. Vhodná je též ukázka domácích prací.

Výsledky talentových zkoušek a přijímacích zkoušek do 1. ročníku, které budou probíhat od 04. 06. do 08. 06., budou vyvěšeny 18. 06. v budově školy (Blatenská 310) a na webových stránkách školy.

Přihlášky vyplňte na: www.izus.cz