Základní umělecká škola Horažďovice

láska ke všem uměním spojuje nás v jeden tým

školní rok 2021/2022

Ohledně bezpečnostních a hygienických nařízení zůstávají v platnosti zvýšené nároky na hygienu (používání dezinfekce). V prostorách školy platí zákaz vstupu pro cizí osoby i doprovod rodičů. Děkujeme za jeho respektování. 

Stále přijímáme nové zájemce o studium! Více info ve škole, na facebookovém profilu ZUŠ, na iZUŠ.cz nebo individuálně u kteréhokoliv z pedagogů. Těšíme se na vás 🙂