Základní umělecká škola Horažďovice

láska ke všem uměním spojuje nás v jeden tým

Přijímací a talentové zkoušky

 

Seznam žáků 2. přípravného ročníku všech oborů přijatých do 1. ročníku

Osobní čísla přijatých žáků

021/2019 023/2019 025/2019
022/2019 024/2019 026/2019
     
 

 

   

Seznam žáků 1. přípravného ročníku všech oborů přijatých do 1. ročníku

Osobní čísla přijatých žáků

001/2019 041/2019  
002/2019 042/2019  
004/2019 043/2019  
007/2019 044/2019  
008/2019    
009/2019    
     
     
     
     

Seznam žáků 1. přípravného ročníku všech oborů pokračujících ve 2. přípravném ročníku

Osobní čísla žáků

005/2019      
010/2019      

 

Seznam přijatých uchazečů o studium hudebního, výtvarného a literárně-dramatického oboru

Osobní čísla přijatých uchazečů

101/2019 114/2019 201/2019
102/2019 115/2019 202/2019
103/2019 116/2019 203/2019
104/2019 117/2019 204/2019
105/2019 118/2019 205/2019
106/2019 119/2019 206/2019
107/2019 120/2019 207/2019
108/2019 121/2019 208/2019
109/2019   209/2019
110/2019   210/2019
111/2019   211/2019
112/2019   212/2019
113/2019    
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Žádáme zákonné zástupce všech výše uvedených žáků, aby se ve dnech 17., 18., 20. či 21. 06. 2019 dostavili v odpoledních hodinách do ZUŠ podepsat příslušné dokumenty. Další uchazeče o studium budeme kontaktovat v případě uvolnění kapacity školy.