Základní umělecká škola Horažďovice

láska ke všem uměním spojuje nás v jeden tým

ROUŠKY 

Na základě opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví pod č. j..: MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN platí od pátku 18. 9. 2020 v ZUŠ Horažďovice povinnost nošení roušek VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH BUDOVY PRO VŠECHNY žáky, pedagogy, provozní zaměstnance, zákonné zástupce žáků a návštěvy bez rozdílu věku (starší dvou let).

Povinnost nošení roušek VE VÝUCE platí pro žáky, pedagogy, provozní zaměstnance, zákonné zástupce žáků a návštěvy u těchto studijních zaměření a oborů:

· Hra na smyčcové nástroje (housle, viola, violoncello)

· Hra na strunné nástroje (kytara, elektrická kytara)

· Hra na klávesové nástroje (klavír, keyboard)

· Hra na bicí nástroje

· Hudební nauka

· Kolektivní interpretace (komorní, souborová a čtyřruční hra výše uvedených studijních zaměření)

· Výtvarný obor

********************

Výuku bez roušky mají:

· Žáci 1. stupně základní školy ve VŠECH uměleckých oborech

********************

Výuku bez roušky mají žáci bez rozdílu věku u níže uvedených studijních zaměření, předmětů a oborů:

· Hra na dechové nástroje (platí pro individuální výuku i souborovou hru)

· Sólový zpěv

· Kolektivní interpretace – sbor

· Literárně-dramatický obor (platí pro fyzicky náročné aktivity a přednes)

Pokud si žák roušku výjimečně zapomene, třídní učitel mu jednorázovou roušku poskytne.