Základní umělecká škola Horažďovice

láska ke všem uměním spojuje nás v jeden tým

Omezení provozu školy dle Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Na základě usnesení vlády o omezení provozu ZUŠ vydalo MŠMT „Informace k provozu škol a školských zařízení“, kde informuje o tom, že „Výuka žáků ZUŠ probíhá distančním způsobem.“    

Proto i naše škola pokračuje v distanční výuce.                                                                                                                                                    Učitelé jsou připraveni s Vámi řešit individuální požadavky na případné přesuny v pravidelném rozvrhu a všechny detaily související s výukou.                                                                                                                                                                                                                                    

Vážení rodiče, žáci a přátelé školy,
přejeme Vám vše dobré do roku 2021, hodně zdraví a duševní pohody a doufáme, že nový rok bude lepší než ten minulý a že se opět brzy sejdeme při společné tvorbě, která nás všechny baví a spojuje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 kolektiv učitelů ZUŠ