Základní umělecká škola Horažďovice

láska ke všem uměním spojuje nás v jeden tým

Omezení provozu školy dle Usnesení Vlády České republiky ze dne 23. prosince 2020 č. 1377 o přijetí krizového opatření

Na základě usnesení vlády ze dne 30.září 2020 o omezení provozu ZUŠ vydalo MŠMT „Informace k provozu škol a školských zařízení           od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021“, kde informuje o tom, že „Výuka žáků ZUŠ probíhá distančním způsobem.“    

Proto i naše škola přechází od 4.ledna 2021 na distanční výuku.                                                                                                                                         Učitelé jsou připraveni s Vámi řešit individuální požadavky na případné přesuny v pravidelném rozvrhu a všechny detaily související s výukou.                                                                                                                                                                                                                                    

Vážení rodiče, žáci a přátelé školy,
přejeme Vám vše dobré do roku 2021, hodně zdraví a duševní pohody a doufáme, že nový rok bude lepší než ten minulý a že se opět brzy sejdeme při společné tvorbě, která nás všechny baví a spojuje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 kolektiv učitelů ZUŠ