Follow us on Twitter Follow us on Facebook Follow us on rss

Základní umělecká škola Horažďovice

láska ke všem uměním spojuje nás v jeden tým

Talentové zkoušky

TALENTOVÉ  ZKOUŠKY  LETOS  PROBÍHAJÍ  INDIVIDUÁLNĚ  PO DOHODĚ  S  VYUČUJÍCÍMI.

PŘIHLÁŠKY  VYPLŇUJTE  NA :  www.izuš.cz     OZVEME SE VÁM