Základní umělecká škola Horažďovice

láska ke všem uměním spojuje nás v jeden tým

celostátní přehlídka dětských recitátorů

20.3. proběhlo v DDM v Horažďovicích okrskové kolo celostátní přehlídky dětských recitátorů. Za naši školu se zúčastnilo šest žáků. Do okresního kola postoupil žák 1. ročníku 2. stupně František Weiss. Anna Šebková (2. ročník 1. stupně) získala čestné uznání. Okresní kolo se koná 28.3. v DDM v Klatovech.