Follow us on Twitter Follow us on Facebook Follow us on rss

Základní umělecká škola Horažďovice

láska ke všem uměním spojuje nás v jeden tým

Z okrskové přehlídky dětského přednesu (7.3. 2019) si naši žáci odneslil dva postupy do okresního kola (Anna Šebková a Matěj Machek) a jedno čestné uznání (Magdaléna Machková).