Follow us on Twitter Follow us on Facebook Follow us on rss

Základní umělecká škola Horažďovice

láska ke všem uměním spojuje nás v jeden tým

19. – 22. 10. 2017 Nahlížení v Bechyni

Studenti 1. ročníku 2. stupně Literárně dramatického oboru se 19. – 22. 10. zúčastní celostátní dílny středoškolské dramatiky a mladého divadla Nahlížení v Bechyni.