Základní umělecká škola Horažďovice

láska ke všem uměním spojuje nás v jeden tým

Přijďte si prohlédnout naše jarní obrázky , které se promítají na digitálních informačních panelech na náměstí.

Výběr z našich jarních obrázků lze shlédnout na stránkách Horažďovického obzoru v měsíci dubnu.

Žáci výtvarného oboru se zúčastnili online výtvarné soutěže zušek, kterou pořádala ZUŠ Kralovice. Jindřich Šlechta získal 1.místo ve své věkové kategorii a Žofie Salvová 15. místo ve své kategorii. Moc gratulujeme.