Základní umělecká škola Horažďovice

láska ke všem uměním spojuje nás v jeden tým

Omezení provozu školy dle Usnesení Vlády České republiky :

Vláda omezuje provoz ZUŠ do  20. 11. 2020 tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole. Probíhá distanční výuka.

Učitelé jsou připraveni s Vámi řešit individuální požadavky na případné přesuny v pravidelném rozvrhu a všechny detaily související s výukou.