Author Archives:  Renata Šlechtová

Výstava VO

Srdečně všechny zveme  na výstavu kreseb loutek do muzea v Horažďovicích. Žáci výtvarného oboru se zúčastnili online výtvarné soutěže zušek, kterou pořádala ZUŠ Kralovice. Jindřich Šlechta získal 1.místo ve své věkové kategorii a Žofie Salvová 15. místo ve své kategorii. Moc gratulujeme.  

Omezení provozu školy dle Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Na základě usnesení vlády o omezení provozu ZUŠ vydalo MŠMT „Informace k provozu škol a školských zařízení“, kde informuje o tom, že „Výuka žáků ZUŠ probíhá distančním způsobem.“     Proto i naše škola pokračuje v distanční výuce.                                        […]

Srdečně zveme všechny na koncert našich žáků

začínáme učit prezenčně

Dle pokynů MŠMT jsme začali prezenční formu výuky.  Výuka probíhá za zvýšených bezpečnostních opatření. Je nutné nosit roušky ve všech prostorách školy i během výuky. Vyjímku mají pouze zpěv a dechové nástroje.

Omezení provozu školy dle Usnesení Vlády České republiky :

Vláda omezuje provoz ZUŠ do  20. 11. 2020 tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole. Probíhá distanční výuka. Učitelé jsou připraveni s Vámi řešit individuální požadavky na případné přesuny v pravidelném rozvrhu a všechny detaily související s výukou.    

ROUŠKY  Na základě opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví pod č. j..: MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN platí od pátku 18. 9. 2020 v ZUŠ Horažďovice povinnost nošení roušek VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH BUDOVY PRO VŠECHNY žáky, pedagogy, provozní zaměstnance, zákonné zástupce žáků a návštěvy bez rozdílu věku (starší dvou let). Povinnost nošení roušek VE VÝUCE platí pro žáky, pedagogy, provozní […]

Srdečně všechny zveme na ABSOLVENTSKOU VÝSTAVU Elišky a Pavlíny Buriánkových, která se uskuteční od 18.6. do 23.8.2020 v divadelním sále Městského muzea v Horažďovicích. Slavnostní zahájení proběhne 18.6.2020 od 16:30 hodin.

Vážení rodiče, milí žáci, od pondělí 11.5.2020 zahajujeme výuku ve všech třech oborech. Literárně-dramatický obor otevírá v plném rozsahu a výtvarný a hudební v omezeném rozsahu. Výtvarný obor proběhne v menších skupinkách. V hudebním oboru bude probíhat pouze individuální výuka hry na nástroj. Nebude probíhat kolektivní interpretace, soubory, orchestry, kapela, sbor, hudební nauky ani kolektivní […]

Žáci výtvarného oboru se zúčastnily výtvarné soutěže “ Ilustrujeme pohádky Boženy Němcové „, kterou pořádala Městská knihovna v Horažďovicích. 98 dětí vytvořilo 102 obrázků. A už známe vítěze z našich řad : děti do 6 let : 3.místo Vlastík Král 7-9 let : 1. místo Alžběta Stružinská, 2. místo Dominik Klepsa, 3.místo Toník Šuba a […]

Srdečně Vás všechny zveme na slavnostní novoroční koncert našich žáků 13.ledna 2020

Follow us on Twitter Follow us on Facebook Follow us on rss