Author Archives:  Renata Šlechtová

Dne 17.9.2021 navštívili žáci výtvarného oboru „Den se starými řemesly“ vrámci „Dnů evropského dědictví“ v Městském muzeu v Horažďovicích. Děti si vyzkoušely zpracování dřeva i kamene, sklomalbu, práci s vlnou a látkou, plstění, krajku. Pár fotek z akce k vidění na stránkách výtvarného oboru.

školní rok 2021/2022

Srdečně Vás vítáme v novém školním roce 2021/2022 a nabízíme nové informace : První informativní schůzka přípravných ročníků a Cvrčků se bude konat ve středu 1.9. v 10.00 hodin v sále školy ve 2. patře. Samotná výuka přípravných ročníků začne v pondělí 6.9. Výuka výtvarného oboru začne 7.9. Informativní schůzka proběhne 1.9. v 14.00 hodin […]

Talentové zkoušky

TALENTOVÉ  ZKOUŠKY  LETOS  PROBÍHAJÍ  INDIVIDUÁLNĚ  PO DOHODĚ  S  VYUČUJÍCÍMI. PŘIHLÁŠKY  VYPLŇUJTE  NA :  www.izuš.cz     OZVEME SE VÁM

ZUŠ OTEVŘENA

Od pondělí 12. 4.  přivítáme všechny žáky prezenčně v individuální výuce (1 žák + 1 pedagog) a dále můžeme nabídnout individuální konzultace (1 žák + 1 pedagog) pro žáky výtvarného a literárně-dramatického oboru. Dále pak je možná konzultace pro hudební nauku (v původních časech HN) – je nutná předchozí rezervace času u daného vyučujícího. Ve […]

Výstava VO

Srdečně všechny zveme  na výstavu kreseb loutek do muzea v Horažďovicích. Žáci výtvarného oboru se zúčastnili online výtvarné soutěže zušek, kterou pořádala ZUŠ Kralovice. Jindřich Šlechta získal 1.místo ve své věkové kategorii a Žofie Salvová 15. místo ve své kategorii. Moc gratulujeme.  

Omezení provozu školy dle Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Na základě usnesení vlády o omezení provozu ZUŠ vydalo MŠMT „Informace k provozu škol a školských zařízení“, kde informuje o tom, že „Výuka žáků ZUŠ probíhá distančním způsobem.“     Proto i naše škola pokračuje v distanční výuce.                                        […]

Srdečně zveme všechny na koncert našich žáků

začínáme učit prezenčně

Dle pokynů MŠMT jsme začali prezenční formu výuky.  Výuka probíhá za zvýšených bezpečnostních opatření. Je nutné nosit roušky ve všech prostorách školy i během výuky. Vyjímku mají pouze zpěv a dechové nástroje.

Omezení provozu školy dle Usnesení Vlády České republiky :

Vláda omezuje provoz ZUŠ do  20. 11. 2020 tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole. Probíhá distanční výuka. Učitelé jsou připraveni s Vámi řešit individuální požadavky na případné přesuny v pravidelném rozvrhu a všechny detaily související s výukou.    

ROUŠKY  Na základě opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví pod č. j..: MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN platí od pátku 18. 9. 2020 v ZUŠ Horažďovice povinnost nošení roušek VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH BUDOVY PRO VŠECHNY žáky, pedagogy, provozní zaměstnance, zákonné zástupce žáků a návštěvy bez rozdílu věku (starší dvou let). Povinnost nošení roušek VE VÝUCE platí pro žáky, pedagogy, provozní […]

Follow us on Twitter Follow us on Facebook Follow us on rss