Základní umělecká škola Horažďovice

láska ke všem uměním spojuje nás v jeden tým

TALENTOVÉ ZKOUŠKY

TALENTOVÉ ZKOUŠKY se uskuteční v týdnu od 8. do 12.6.2020 nebo po individuální domluvě s vyučujícími. Žádáme všechny zákonné zástupce dětí, kteří mají zájem o studium na ZUŠ, aby vyplnili přihlášku na www.izuš.cz. Následně budou pozváni na konkrétní čas do školy, abychom zamezili shlukování většího počtu lidí na jednom místě a mohli tak dodržet hygienická doporučení. Zájemci o studium výtvarného oboru přinesou domácí výkresy, výrobky.