Základní umělecká škola Horažďovice

láska ke všem uměním spojuje nás v jeden tým

Srdečně zveme všechny děti, rodiče a přátele školy na naše letošní akce :

29.dubna – 26.května 2020 – výstava žáků výtvarného oboru v galerii v Městském muzeu Horažďovice. Dne 29.4. od 16:30 hodin slavnostní zahájení s hudbou a občerstvením.

15. května 2020  ZUŠ OPEN – od 17 do 19:30 hodin v Městském muzeu Horažďovice. Celostátní happening zušek. Od 17 hodin absolventský koncert v sále, od 18 hodin venkovní koncert na nádvoří spojený s výtvarnou dílnou a absolventským divadelním představením Malý princ.

 26.května 2020 – od 17 hodin absolventský koncert a divadelní představení LDO v Městském muzeu Horažďovice

závěrečný koncert

Těšíme se na viděnou